From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Publicaties

Wij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk informatie te verstrekken via onze website en niet langer via folders of brochures. Het gaat immers om informatie die constant moet worden bijgewerkt (updates, wetswijzigingen, de geleidelijke verschuiving van bepaalde bevoegdheden naar de gewesten …). Ga dus zeker een kijkje nemen op onze website.

We hebben de informatie gestructureerd op basis van de doelgroep: Particulieren | Ondernemingen | Zelfstandige & Vrije beroepen | Vzw’s | Experten & Partners.
 
Op de onthaalpagina vindt u ook de rubriek ‘Meest gestelde vragen’ die alle vragen behandelt die veel aan onze medewerkers worden gesteld.

Ook het jaarverslag van de FOD Financiën publiceren wij al enkele jaren in de vorm van een website.

Via de pagina waarop u zich nu bevindt (Publicaties) kunt u wel nog een aantal brochures en folders in papierformaat zijn uitgegeven, raadplegen.

Vindt u, noch op onze website, noch in de publicaties een antwoord op uw vraag, stel ze dan aan het Contactcenter van de FOD Financiën.

Raadpleeg hier de publicaties die wij nog in papierformaat uitgeven.

Opgelet!

Het Infopunt Publicaties (Finance Tower - Kruidtuinlaan - Brussel) heeft op 16 januari 2017 definitief zijn deuren gesloten. Heeft u desondanks nog vragen over een of andere publicatie, contacteer ons dan via info.pub@minfin.fed.be.

De formulieren die beschikbaar waren op het Infopunt kunt u voortaan downloaden via MyMinfin.
 
Doet u uw belastingaangifte nog altijd via de papieren weg, maar heeft u uw bruine enveloppe niet gekregen of bent u hem verloren? Dan is het alleen uw bevoegd kantoor dat u een nieuwe belastingbrief kan geven.
 
Bent u student of docent en wilt u een aantal kladversies van een belastingaangifte Personenbelasting of Vennootschapsbelasting?  Op onze website vindt u voor beide soorten aangiftes een pdf-model terug:

Daarnaast is er Tax-on-web training, een testomgeving die u toelaat om op didactische wijze oefeningen en simulaties uit te voeren, en waarbinnen u de verschillende mogelijkheden van de toepassing Tax-on-web kunt ontdekken.
 

Fisconetplus

De FOD Financiën stelt ook gratis de fiscale en juridische gegevensbank ‘Fisconetplus’ ter beschikking van iedereen (particulieren, cijferberoepen …).

Fisconetplus geeft onder meer toegang tot de verschillende fiscale wetboeken, omzendbrieven, parlementaire vragen, fiscale rechtspraak en wetgeving.

Deze documenten zijn ingedeeld in drie grote groepen: FISCALITEIT, FINANCIEN en EXTERN RECHT.

De documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Sommige ook in het Duits en het Engels.

Operationele en statistische cijfers: open data

De FOD Financiën beschikt over een uitgebreid arsenaal aan cijfermateriaal. Op de website van de FOD Financiën worden zowel operationele cijfers als statistische cijfers gepubliceerd.