From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Europese INSPIRE-richtlijn

De  richtlijn 2007/2/EG (PDF, 109.51 KB) van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) werd gepubliceerd in het officieel Journaal op 25 april 2007. De INSPIRE-richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. De richtlijn vereist ook dat algemene Implementing Rules (IR) toegepast worden in een aantal specifieke domeinen zoals de Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting.

In België werd de INSPIRE-richtlijn omgezet in:

Tussen de drie gewesten en de federale overheid is er ook een  samenwerkingsakkoord (PDF, 288.85 KB) ondertekend (met een  Vlaams instemmingsdecreet (PDF, 14.85 KB), een  Waals instemmingsdecreet (PDF, 216.45 KB), een  Brusselse instemmingsordonnantie (PDF, 106.45 KB) en een  federale instemmingswet (PDF, 30.26 KB)) om de implementatie tussen de verschillende overheden in België te coördineren.

Rapporten over België

Contactpersonen