Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Borgtocht te stellen door de uitvoerder van de opdracht

Een overheidsopdracht is een contract dat een overheidsdienst sluit met een aannemer of bedrijf om te voorzien in infrastructuur, leveringen of diensten. Om de volledige en goede uitvoering van een overheidsopdracht te garanderen, biedt de uitvoerder van de opdracht een financiële garantie: een borgtocht.
 
U kan deze borgtocht eenvoudig deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas. Lees meer.