From 1 September 2021 we will receive you in all our offices again, but by appointment only.

Kwaliteitsverbetering

Sinds enkele jaren heeft de AAPD de ‘kwaliteitsverbetering van het kadastrale percelenplan’ opgenomen als strategische doelstelling. Dat om het kadastrale percelenplan conform te maken aan de INSPIRE-aanbevelingen met betrekking tot de absolute nauwkeurigheid. De INSPIRE-richtlijn geeft als aanbeveling een gemiddelde absolute nauwkeurigheid van 1 m voor de perceelgrenzen in stedelijke zones en 2,5 m voor die in landelijke zones.

De processen van de kwaliteitsverbetering verschillen voor de 3 gewesten. Gedetailleerde informatie over die processen vindt u via de onderstaande linken:

Deze kaart (PDF, 4.15 MB) geeft u een overzicht van het % van de kadastrale blokken die aan de INSPIRE-normen beantwoorden of die volledig verbeterd zijn per gemeente.