Attention, please make an appointment to go to any of our offices.

Indieningstermijnen aangiften

Aangiften in de personenbelasting

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 30 juni 2021
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2021
 • Termijn voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-web: 20 juli 2021 (voor burgers en mandatarissen).
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 20 juli 2021
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 8 november 2021
 • Forfaitaire belastingplichtigen - indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 11 januari 2022
   

Aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners - vennootschappen

Aangiften in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen

 • Indieningstermijn voor de papieren aangifte: 4 november 2021
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor burgers: 2 december 2021
 • Indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web voor mandatarissen: 2 december 2021
 • De aangiften voor aanslagjaar 2021 zullen beschikbaar zijn via Tax-on-web vanaf 15 september 2021
   

Btw-aangiften