Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Aanvragen om btw-teruggaaf door niet in België gevestigde belastingplichtigen: toegestane indieningstermijn