Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiftetermijn Tax-on-web voor mandatarissen verlengd tot 8/11/2010

Datum:

Door het grote succes van de toepassing Tax-on-web heeft de FOD Financiën beslist om de aangiftermijn voor de elektronische aangifte door tussenkomst van een mandataris, die eindigt op 31 oktober 2010, te verlengen tot 8 november 2010.

Momenteel hebben al 2.834.327 belastingplichtigen hun aangifte via Tax-on-web ingediend waarvan 815.654 via hun mandataris.

Daardoor heeft de FOD Financiën in een nooit eerder gezien tempo de aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2010 kunnen versturen.

Eind oktober zijn er al 2.555.829 afrekeningen de deur uit waarbij het in 1.425.654
gevallen om een terugbetaling gaat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Francis Adyns
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be

 pdf-versie (PDF, 19.19 KB)