Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Administratieve schorsing van de invordering voor ondernemingen

Datum:

De FOD Financiën stelt alles in het werk om ademruimte te geven aan de ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis.

Daarom hebben we beslist om lastens deze ondernemingen de invordering van de 'coronaschulden' tijdelijk te schorsen. De schorsing geldt voorlopig tot en met 31 maart 2021.

Voor welke ondernemingen?

De schorsing van de invordering geldt voor de ondernemingen die enkel 'coronaschulden' hebben, dat wil zeggen fiscale en niet fiscale schulden verschuldigd sinds 1 januari 2020.

Uitzondering

De schorsing van de invordering geldt niet voor:

  • schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen
  • verbeurdverklaringen
  • penale boeten (met in het bijzonder de coronaboeten)
  • de schulden van alimentatievorderingen

Welke maatregelen blijven toegestaan?

  • kennisgevingen van schulden aan notarissen
  • toepassing van de fiscale balans
  • bewarende maatregelen
  • stuiting van de verjaring

Deze schorsing van de invordering staat niet gelijk met een kwijtschelding van de 'coronaschulden'. Deze schulden zullen ondanks alles nog altijd moeten betaald worden, en de nalatigheidsinteresten blijven verder lopen tijdens de schorsingsperiode. Het is dus wenselijk om te betalen als u hiertoe de mogelijkheid heeft, of zo niet contact op te nemen met een van onze infocenters om een oplossing te zoeken.