Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Controleverslag beschikbaar in MyMinfin

Datum:

In het kader van haar missie, voert de FOD Financiën gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtigen.

Na afloop van de controle, stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

Werd u onlangs gecontroleerd? Als de controle werd afgesloten na 8 januari 2021, zult u het controleverslag kunnen raadplegen via MyMinfin.

Hoe het controleverslag raadplegen