Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Let op voor e-mails zogezegd afkomstig van een medewerker van de FOD Financiën

Datum:

De laatste tijd circuleren opnieuw e-mails die zogezegd afkomstig zijn van de FOD Financiën en die gericht zijn aan bedrijven.
In deze e-mails vraagt men het bedrijf om specifieke gegevens mee te delen en voegt men een MyMinfin-button toe waarop u moet klikken. Doe dat vooral niet!

Hoe herkent u zo’n poging tot fraude?

De e-mail is zeer professioneel opgesteld en dikwijls kunt u alleen aan het adres van de afzender zien dat het om fraude gaat.
Vergewis u er dus van dat

Klopt een beide zaken niet, dan gaat het hier zeker om fraude.

Op onze internetpagina https://financien.belgium.be/nl/phishing vindt u alle informatie over pogingen tot phishing.