Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Ondertekening van een nieuw Avenant tussen België en Luxemburg

Datum:

De ministers van Financiën van België en Luxemburg, M. Van Peteghem en M. Gramegna, ondertekenden op 31 augustus 2021 een nieuw Avenant bij de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting.

Dit Avenant voorziet in een uitbreiding van de zogenaamde "24-dagenregel", met name met betrekking tot telewerken. Op grond van het nieuwe Avenant zal een grensarbeider zijn activiteit gedurende een periode van 34 dagen buiten zijn gebruikelijke werkstaat kunnen uitoefenen waarbij hij toch in die Staat belastbaar blijft. Deze maatregel is van toepassing vanaf het belastbaar tijdperk 2022.