Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Overstromingen van juli 2021: steunmaatregelen betreffende de inning en de invordering van fiscale en non-fiscale schulden

Datum:

Door het noodweer waardoor ons land werd getroffen, worden veel mensen momenteel geconfronteerd met onverwachte, aanzienlijke uitgaven. We begrijpen dat burgers en bedrijven die slachtoffer werden van deze overstromingen, moeilijkheden kunnen ondervinden bij het betalen van hun schulden.

Weet al dat u ons om een afbetalingsplan kunt vragen van zodra u uw betalingsuitnodiging ontvangt. Wanneer u een afbetalingsplan over 4 maanden vraagt, hoeft u geen formaliteiten in te vullen. Indien 4 maandelijkse betalingen niet voldoende zouden zijn en u een afbetalingsplan over een langere periode aanvraagt, zullen wij onze beslissing nemen na analyse van uw specifieke situatie. Via MyMinfin kan u veilig en eenvoudig een afbetalingsplan aanvragen.

Daarnaast zullen we ingeval onmogelijkheid tot betalen ook bijzondere aandacht besteden aan de betrokken personen alvorens invorderingsmaatregelen in te stellen.

We werken momenteel samen met het Waalse en Vlaamse Gewest om de gegevens die uit deze situatie voortvloeien, nader te analyseren. Afhankelijk van de resultaten kunnen er nog verdere maatregelen genomen worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte mocht dit het geval zijn.