Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Actueel

rss Abonneren op Actueel

Er zijn 1667 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 1667 resultaten

Gewijzigde versie van het economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de staten in oostelijk en zuidelijk Afrika

Op 31 maart 2020 trad een gewijzigde versie van het oorsprongsprotocol in werking voor de tussentijdse overeenkomst tot vastelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de staten in oostelijk en zuidelijk Afrika (Madagaskar, Zimbabwe, de Comoren,

Niet-inwoners: u kunt vanaf nu uw aangifte indienen via MyMinfin (Tax-on-web)

U hebt inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten) en u verblijft in het buitenland, of u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies)?

Opening van Tax-on-web BNI 2021

U kunt vanaf nu de aangiften in de belasting niet-inwoners 2021 van uw cliënten indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online indienen van de aangiften is 2 december 2021.

Smishing: opgelet voor valse sms’en van de FOD Financiën

Momenteel circuleren sms’en, zogezegd afkomstig van de FOD Financiën, waarbij men u meedeelt dat u recht heeft op een terugbetaling of een premie.

[OPGELOST] E-services: toegang verstoord

De toegang tot de e-services is momenteel verstoord.

Nieuw rekeningnummer voor de personenbelasting (aanslagjaar 2021)

Ook de personenbelasting en aanvullende belastingen betaal je voortaan op een nieuw rekeningnummer!

Nieuwe Verordening (EU) 2021/821 voor uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Dual Use)

Op 9 september 2021 trad de nieuwe Verordening (EU) 2021/821 voor uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik (Dual Use) in voege. Deze heft het gebruik van de

Preferentiële oorsprong: nieuws

Op 1 september 2021 zijn de PEM-overgangsregels in werking getreden voor bepaalde landen uit de Regionale Conventie. Meer informatie kan u terugvinden in onze informatienota.

Grensoverschrijdend verkeer liquide middelen - Nieuwe formulieren voor verkeer binnen de EU

Op 3 september 2021 werd het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Pagina's