Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Tax-on-web Mandataris: rekeningnummers

Datum:

Wanneer u .tow-bestanden verstuurt via Tax-on-web Mandataris, wordt geen rekening gehouden met het rekeningnummer van uw cliënt en verschijnt het niet in de aangifte.

De velden ‘Bankrekening’ blijven dus leeg en er verschijnt een waarschuwingsbericht.

Als u of uw cliënt dat rekeningnummer reeds eerder heeft meegedeeld aan de FOD Financiën: u hoeft niets te doen. Het nummer zit nog steeds in onze databanken. U kunt de aangifte versturen en uw cliënt ontvangt zijn eventuele belastingteruggave op zijn gebruikelijke rekening.

Als het om een nieuw rekeningnummer gaat, moet het nummer worden toegevoegd of gewijzigd: dat kunt u zelf doen via MyMinfin.

Meer info