Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Voorschotten op onderhoudsgelden voor de maand februari 2019

Datum:

De betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld door de DAVO zal voor de maand februari uitgevoerd worden na 22/02/2019.

Het inkomensplafond in hoofde van de niet-onderhoudsplichtige ouder werd voor 2019 vastgesteld op het nettobedrag van 1.800 euro per maand, verhoogd met 70 euro netto per kind ten laste.