Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Cijfers 2019

U vindt de belangrijkste cijfers op de site van het jaarverslag 2019.

Aanvullende tabellen

 1.2.1 - 1.2.2 - 1.2.3 Voorafbetalingen PB RPB VenB (XLSX, 22.26 KB)

 2.1.7. Totaal aantal uitgevoerde controleopdrachten (XLSX, 11.55 KB)

 2.1.8. PB - Controle (XLSX, 19.74 KB)

 2.1.9. VenB - Controle (XLSX, 17.88 KB)

 2.1.13. Btw - Controle (XLSX, 16.65 KB)

 5.1.1 Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2016-2019 (XLSX, 31.88 KB)

 5.1.2 Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2016-2019 (XLSX, 30.44 KB)

 5.1.3 Verdeling van de globale inkomstenbelasting (XLSX, 380.05 KB)

 5.1.4 Overzicht van de btw-terugbetalingen 2016-2019 (XLSX, 18.01 KB)

 5.1.8 Overzicht van de toegewezen ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2019 (XLSX, 21.14 KB)

 5.4.2 Totaal netto-opbrengst van een reeks indirecte belastingen (XLSX, 22.68 KB)

 5.4.4 Boeteopbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken in euro (XLSX, 19.18 KB)

 5.6.1 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten (belastingplichtige en partner samen) (XLS, 45.5 KB)

 5.6.2 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Andere belastbare inkomsten (XLS, 93.5 KB)

 5.6.3 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen (XLSX, 31.59 KB)

 5.6.4 Aangiftes btw 2019 (XLSX, 27.46 KB)

 5.6.5 Vennootschapsbelasting - overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (XLS, 72 KB)