Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.2. Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

  2014
Toestand op 01.01.2014
2015
Toestand op 01.01.2015
2016
Toestand op 01.01.2016
FISC FISC Adm. P (3) Adm. KMO Adm. Go FISC
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 92.430 92.150 790 79.760 10.877 91.427
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 575.344 572.293 3.594 580.293 757 584.644
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 17.762 17.547 108 16.273 0 16.381
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 460 457 6 435 0 441
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 593.566 590.297 3.708 597.001 757 601.466
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen(1) (c) 4.475 4.471 91 2.918 173 3.182
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen(2) (d) 141.887 164.685 1.537 167.309 4.558 173.404
Totaal (a, b, c, d) 832.358 851.603 6.126 846.988 16.365 869.479

(1)Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek. Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen. Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België te onderwerpen.

(2)De personen die geen periodieke of bijzondere aangifte moeten indienen zijn:
- btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek)
- btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, § 2 van het Btw-Wetboek)
- btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek)
- gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
- niet-belastingplichtige rechtspersonen

De toename van het aantal btw-belastingplichtigen, die vrijgesteld zijn van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen, komt voort uit het feit dat de jaarlijkse omzetdrempel voor de toepassing van de vrijstellingsregeling voor de kleine ondernemingen werd opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro vanaf 01.01.2016.

(3)De belastingplichtigen van de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.