Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.5. RPB - Beheer van de aangiften

  AJ 2014
Toestand op 30.06.2015
AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016(1)
Toestand op 31.12.2016
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 95.723   97.917   1.005 (2)   91.847   1.203   94.055  
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 69.444 72,55% 55.560 56,74% 546 54,33% 47.118 51,30% 927 77,06% 48.591 51,66%
Laattijdig 19.973 20,87% 32.792 33,49% 251 24,98% 17.530 19,09% 200 16,63% 17.981 19,12%
Totaal ingediend 89.417 93,41% 88.352 90,23% 797 79,30% 64.648 70,39% 1.127 93,68% 66.572 70,78%
Niet ingediend(3) 6.306 6,59% 9.565 9,77% 208 20,70% 27.199 29,61% 76 6,32% 27.483 29,22%
Totaal 95.723 100,00% 97.917 100,00% 1.005 100,00% 91.847 100,00% 1.203 100,00% 94.055 100,00%
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 27.691 30,97% 75.426 85,37% 744 93,35% 60.735 93,95% 1.121 99,47% 62.600 94,03%
Papier 61.726 69,03% 12.926 14,63% 53 6,65% 3.913 6,05% 6 0,53% 3.972 5,97%
Totaal 89.417 100,00% 88.352 100,00% 797 100,00% 64.648 100,00% 1.127 100,00% 66.572 100,00%
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(3) 22 0,35% 565 5,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(3) 648 10,28% 6.770 70,78% 0 0,00% 74 0,27% 0 0,00% 74 0,27%
Totaal 670 10,62% 7.335 76,69% 0 0,00% 74 0,27% 0 0,00% 74 0,27%
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 80.343 89,85% 66.087 74,80% 625 78,42% 55.911 86,49% 952 84,47% 57.488 86,35%
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 9.350 10,46% 23.994 27,16% 78 9,79% 1.996 3,09% 3 0,27% 2.077 3,12%
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 9.300 10,40% 23.908 27,06% 78 9,79% 1.671 2,58% 3 0,27% 1.752 2,63%
Waarvan rechtzettingen 41 0,05% 71 0,08% 0 0,00% 179 0,28% 0 0,00% 179 0,27%
Waarvan ontheffingen 9 0,01% 15 0,02% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%

(1) De cijfers van het aanslagjaar 2016 hebben betrekking op de periode 01.07.2016 tot 31.12.2016, wat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De 1005 aangiften te behandelen door de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet ingediende aangiften (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een rangschikking) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.

(4)Het indienen van de aangiften via Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Het is echter nog mogelijk een aangifte op papier in te dienen indien de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dit geval moet een vrijstelling worden gevraagd bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(5)De verificaties in beheer, die onmiddellijk starten vanaf de ontvangst van de aangiften, worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2016 zullen dus plaatshebben in 2017. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.