Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.6. BNI vennootschappen - Beheer van de aangiften

  AJ 2014
Toestand op 30.06.2015
AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016(1)
Toestand op 31.12.2016
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 8.953   10.073   199 (2)   8.855   116 (3)   9.170  
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 5.844 65,27% 3.929 39,01% 114 57,29% 3.720 42,01% 108 93,10% 3.942 42,99%
Laattijdig 1.522 17,00% 1.957 19,43% 16 8,04% 660 7,45% 3 2,59% 679 7,40%
Totaal ingediend 7.366 82,27% 5.886 58,43% 130 65,33% 4.380 49,46% 111 95,69% 4.621 50,39%
Niet ingediend(4) 1.587 17,73% 4.187 41,57% 69 34,67% 4.475 50,54% 5 4,31% 4.549 49,61%
Totaal 8.953 100,00% 10.073 100,00% 199 100,00% 8.855 100,00% 116 100,00% 9.170 100,00%
Gebruikt kanaal (5) Elektronisch (via Biztax) 3.402 46,19% 4.869 82,72% 121 93,08% 4.187 95,59% 108 97,30% 4.416 95,56%
Papier 3.964 53,81% 1.017 17,28% 9 6,92% 193 4,41% 3 2,70% 205 4,44%
Totaal 7.366 100,00% 5.886 100,00% 130 100,00% 4.380 100,00% 111 100,00% 4.621 100,00%
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(4) 16 1,01% 9 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 291 18,34% 1.452 34,68% 0 0,00% 27 0,60% 0 0,00% 27 0,59%
Totaal 307 19,34% 1.461 34,89% 0 0,00% 27 0,60% 0 0,00% 27 0,59%
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 5.313 72,13% 3.672 62,39% 115 88,46% 3.324 75,89% 9 81,98% 3.530 76,39%
Aantal verificaties in beheer (6) Totaal 1.930 26,20% 1.995 33,89% 0 0,00% 209 4,77% 1 0,90% 210 4,54%
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 1.906 25,88% 1.976 33,57% 0 0,00% 175 4,00% 1 0,90% 176 3,81%
Waarvan rechtzettingen 19 0,26% 15 0,25% 0 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 2 0,04%
Waarvan ontheffingen 5 0,07% 4 0,07% 0 0,00% 3 0,07% 0 0,00% 3 0,06%

(1) De cijfers van het aanslagjaar 2016 hebben betrekking op de periode 01.07.2016 tot 31.12.2016, wat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De 199 aangiften te behandelen door de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De cijfers over belastingplichtigen BNI vennootschappen in de Adm. GO betreffen vennootschappen die beantwoorden aan het criterium "specifieke activiteitensector", en in het bijzonder de banken en verzekeringen.

(4)Dit aantal omvat ook aangiften waarvoor na onderzoek blijkt dat ze niet ingediend moesten worden (en die dus administratief worden afgesloten) en belastingplichtigen die niet in België belastbaar zijn maar verplicht zijn een nihil-aangifte in te dienen. Voor deze beide categorieën ligt het aantal niet indieningen hoog. Bovendien start de behandeling van de niet ingediende aangiften (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een rangschikking)  pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang ter bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.

(5)Het indienen van de aangiften via Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Het is echter nog mogelijk een aangifte op papier in te dienen indien de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dit geval moet een vrijstelling worden gevraagd bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(6)De verificaties in beheer, die onmiddellijk starten vanaf de ontvangst van de aangiften, worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2016 zullen dus plaatshebben in 2017. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.