Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

1.1.7. BNI natuurlijke personen - Beheer van de aangiften

  AJ 2014(1)
Toestand op 30.06.2015
AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016(2)
Toestand op 31.12.2016
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Aantal verwachtte aangiften     85.406   1.152   83.817       84.969  
Aantal verzonden VVA     0   0   0       0  
Totaal aantal te behandelen aangiften     85.406   1.152   83.817       84.969  
Totaal aantal ingediende aangiften
(met uitzondering van de VVA die per definitie als ingediend binnen de termijn worden beschouwd)
Binnen de termijn     39.488 46,24% 807 0,02% 48.481 11,81%     49.288 1,03%
Laattijdig     23.636 27,67% 60 0,00% 1.968 0,48%     2.028 0,04%
Totaal ingediend     63.124 73,91% 867 0,02% 50.449 12,29%     51.316 1,07%
Niet ingediend     22.282 26,09% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Totaal     85.406 100,00% 1.152 0,03% 83.817 20,42%     84.969 1,77%
Gebruikt kanaal Elektronisch
 
    15.416 24,42% 80 0,00% 16.898 4,28%     16.978 0,37%
Papier     47.708 75,58% 787 0,02% 33.551 8,50%     34.338 0,75%
Totaal     63.124 100,00% 867 0,02% 50.449 12,78%     51.316 1,13%
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte     315 1,41% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis     109 0,49% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Totaal     424 1,90% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Aantal automatisch ingekohierde aangiften
(niet gewijzigde VVA inbegrepen)
    4.914 7,78% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Aantal verificaties in beheer
(AVA en klassement in beheer inbegrepen)
Totaal     53.803 85,23% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten     52.975 83,92% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Waarvan rechtzettingen     353 0,56% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%
Waarvan ontheffingen     51 0,08% 0 0,00% 0 0,00%     0 0,00%

(1) Deze cijfers zijn slechts vanaf 2015 beschikbaar.

(2)De cijfers van het aanslagjaar 2016 hebben betrekking op de periode 01.07.2016 tot 31.12.2016. De papieren aangiften BNI natuurlijke personen van het aanslagjaar 2016 werden voor de eerste maal naar het scanningscentrum verzonden om automatisch te worden gescand. De uiterste datum voor de indiening van de papieren aangiften was 20 december, waardoor was een deel van de papieren aangiften nog niet verwerkt was en nog niet vermeld stond als "ontvangen" op datum van 31.12.2016.