Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.8. BTW - Beheer van de aangiften

  Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016(1)
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal ingediende aangiften Maandelijkse periodieke aangiften 1.125.212 1.100.259 9.489 958.456 129.097 1.097.042
Trimestriële periodieke aangiften 2.373.664 2.375.543 15.073 2.413.195 3.016 2.431.284
Bijzondere aangiften 5.840 6.283 254 6.399 547 7.200
Totaal 3.504.716 3.482.085 24.816 3.378.050 132.660 3.535.526
Gebruikt kanaal(2) Via Intervat 3.403.147 3.394.334 23.669 3.301.869 130.320 3.455.858
Gescande papieren aangiften 49.140 39.963 534 36.448 28 37.010
Papieren aangifte manueel ingegeven 46.589 41.505 359 33.334 1.765 35.458
Totaal periodieke aangiften 3.498.876 3.475.802 24.562 3.371.651 132.113 3.528.326
Bijzondere rekening ingevolge niet-indiening van de aangifte (begrepen in de verificaties in beheer)(3) 42.341 34.163       31.218
Aantal verificaties in beheer(4) 193.779 187.892       150.289

(1)De teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 de bijzondere rekeningen en het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie..

(2)Het indienen van de aangiften via Intervat is verplicht sinds 2010. Het is echter nog mogelijk een aangifte op papier in te dienen indien de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dit geval moet een vrijstelling worden gevraagd bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(3)Wanneer een belastingplichtige geen btw-aangifte indient, wordt een bijzondere rekening gecreëerd zodat de aan te zuiveren schulden kunnen opgevolgd worden en specifieke boetes kunnen toegepast worden. De afname van het aantal bijzondere rekeningen is het gevolg van het opzetten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten om zo snel mogelijk ontbrekende aangiften te recupereren. Door in gebreke gebleven belastingplichtigen, alvorens een bijzondere rekening te creëeren, op deze wijze nog een laatste maal aan te manen, kunnen zij die bijzondere rekening nog vermijden.

(4)De afname is het gevolg van een betere toepassing van de wettelijke verplichtingen door de belastingplichtigen. De door onze diensten gevoerde acties hebben een positief effect op het gedrag van de belastingplichtigen (minder boetes en minder bijzondere rekeningen).