Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen (in euro)

DAVO - In te vorderen bedragen
(in euro)
  2014 2015 2016
Achterstallen en voorschotten ( title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO + OCWM) 275.479.846 300.527.459

325.830.826

Bijzondere kosten 52.451 63.712 56.910
Werkingskosten title="Dienst voor alimentatievorderingen ">DAVO 27.689.029 31.033.007 34.588.055
Interesten 20.404.791 21.350.502 22.184.734
Totaal 323.626.117 352.974.680 382.660.525

Eind 2016 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 382.660.525 euro inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij de DAVO.