Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)

DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
  2014 2015 2016
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 3.899.071 4.097.778

5.022.318

Interesten 454.135 491.492

578.300

Bijzondere kosten 864 8.702

29

Werkingskosten DAVO 1.094.773 1.236.780 1.408.725
Te veel ontvangen bedragen 443.341 555.587 735 608,68
Voorschotten DAVO 8.538.975 9.373.042 10.900.870
Voorschotten OCMW 1.075.799 969.238 852.137
Totaal 15.506.958 16.732.619 19.514.835

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

In 2016 heeft de DAVO 27 852 203,98 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 129.54 euro.