Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.1 - Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie

Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen van de kadastrale documentatie
  2014 2015 2016
Aantal afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 549.141 492.821 458.779
Aantal raadplegingen kadastrale uittreksels 774.383 1.124.289 1.254.060
Ontvangsten in euro uit afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 5.187.336 5.052.388 4.600.112
Ontvangsten in euro uit raadplegingen kadastrale uittreksels 2.439.306 3.541.510 3.950.289
Totaal ontvangsten in euro 7.626.642 8.593.898 8.550.401

De AAPD levert tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, uittreksels, inlichtingen en kopieën uit haar kadastrale documentatie.

Uittreksels die vooral worden afgeleverd, zijn: uittreksels uit de kadastrale legger, totale of gedeeltelijke kopieën van het perceelsplan, lijsten van namen en adressen van eigenaars van percelen vermeld op planuittreksels of mutatieschetsen, uittreksels uit oude processen-verbaal van afpaling neergelegd in de archieven en kopieën van bepaalde statistieken.

Het kadastraal plan kan gratis online worden geraadpleegd met de toepassing CadGIS viewer.