Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
  2014 2015 2016
Netto-actief - 16.669.300 14.921.503
Betaalde rechten aan de gewesten - 1.554.388 4.859.171

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.