Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2014 2015 2016
Gewoon gebouwd 5.597.275 5.692.160 5.779.678
Nijverheid gebouwd 147.072 148.395 150.315
Materieel en outillage gebouwd 62.842 63.359 64.175
Gewoon ongebouwd 4.313.161 4.351.823 4.359.811
Nijverheid ongebouwd 18.737 18.780 18.977
Materieel en outillage ongebouwd 548 566 649

Gewoon gebouwd: gewoon gebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv.: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen).

Nijverheid gebouwd: nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outillage) (bv.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek,
kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage gebouwd: op een gebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon ongebouwd: gewoon ongebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid ongebouwd en materieel en outillage ongebouwd (bv.: gronden, terreinen,
weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid ongebouwd: ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met outillage) (bv.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage ongebouwd: op een ongebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open
lucht).