Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal
inkomen
Notificatiebulletin 2014 2015 2016
Automatisch aangemaakt 180.106 180.800 202.200
Manueel aangemaakt 2.230 1.993 2.795
Totaal 182.336 182.793 204.995

De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt
daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de
bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een aangetekende brief die naar een eigenaar wordt verstuurd
om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.