Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen

Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de
onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal
inkomen
Rubriek 2014 2015 2016
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 1.974 1.848 3.375
Nieuwe bezwaarschriften 13.501 12.326 12.666
Uitgebrachte adviezen 13.648 10.804 13.052
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 1.848 3.375 2.989

De andere bezwaarschriften dan die tegen het betekend kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing, zijn bezwaarschriften ingediend door de
administratie Opmetingen & Waarderingen zelf (de directie of de controle).
Het gaat hoofdzakelijk om bezwaarschriften over de teruggave van rechten of de terugbetaling van onroerende voorheffing, maar ook over de uitsplitsing van het kadastraal inkomen of over de economische vrijstelling van een goed.