Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2016

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2016
Gewest Gescande documenten Gedigitaliseerde documenten Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.450  51.964  59.223
Vlaams Gewest 40.534  390.806  446.824
Waals Gewest 31.302  184.008  215.504
Totaal 78.286  626.778  705.064

Om aan iedereen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten een speciale openbaarmaking: de hypothecaire openbaarmaking. Die kan drie vormen aannemen:

  1. de overschrijving, meer bepaald de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers, zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed;
  2. de inschrijving, of anders gezegd de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving;
  3. de kantmelding: bijkomende informatie die in rand van ofwel een inschrijving, ofwel een overschrijving wordt vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Deze formaliteiten die voorheen door een manuele overschrijving werden uitgevoerd, worden sinds 2001 uitgevoerd via een scanning van de documenten, en sinds 1 april 2014 ook via digitaal ontvangen documenten.

De transacties slaan op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte dus meerdere transacties kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.