Coronavirus: Alle Maatregelen en nieuws

Steunmaatregelen - particulieren

 • Onze infocenters en kantoren zijn niet meer toegankelijk voor het publiek

  In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), zal de FOD Financiën geen publiek meer ontvangen in zijn infocenters en kantoren.

  Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren.

  Ter herinnering, u kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

  Als u een beroep moet doen op de diensten van FOD Financiën:

  Opgelet: sinds 2 maart 2020 kunt u niet langer een kopie van uw aanslagbiljet krijgen in onze kantoren. Download een kopie via myminfin.be of bel naar ons Contactcenter.

 • Uw belastingaangifte in 2020

  Zoals elk jaar zult u binnenkort uw aangifte indienen (of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen).

  Gezien de huidige situatie, willen we u graag al de grote lijnen van onze aanpak meegeven. Begin mei informeren we u meer in detail.
   

  Dient u uw aangifte zelf in (of via een boekhouder)?

  U kunt uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte raadplegen in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. 

  Als u een aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, ontvangt u die in de loop van de maand mei.
   

  Hebt u hulp nodig om uw aangifte in te vullen? We zullen telefonisch bereikbaar zijn.

  Als u uw aangifte wilt laten invullen, vragen we u om te wachten tot u die ontvangen hebt. U kunt vervolgens bellen naar het nummer dat op de envelop staat.

  U krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 

  Na het invullen per telefoon, ontvangt u vervolgens per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via MyMinfin (Tax-on-web). 

  Om uw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in onze kantoren als in de gemeenten. 

 • Automatische verlenging van het recht op voorschotten en opvolging van nieuwe aanvragen

  In het kader van de steunmaatregelen in verband met het coronavirus, zal DAVO automatisch het recht op voorschotten op onderhoudsgeld verlengen, gedurende de lockdown-periode.

  Wat betekent dit voor de aanvragers die reeds een DAVO dossier hebben?

  1.U ONTVANGT MOMENTEEL EEN VOORSCHOT OP ONDERHOUDSGELD?

  • U heeft in maart van de DAVO een uitnodiging ontvangen om de nodige bewijsstukken te bezorgen om uw recht op voorschotten te verlengen?
   • U hoeft hier niet op te antwoorden, uw recht op voorschotten zal automatisch verlengd worden voor een periode van 6 maanden
  • U heeft nog geen uitnodiging ontvangen van de DAVO om de nodige bewijsstukken te leveren om uw recht op voorschotten te verlengen?
   • De DAVO verlengt automatisch uw recht op voorschotten voor een nieuwe periode van 6 maanden

  2.U ONTVANGT MOMENTEEL GEEN VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD MAAR WENST HIERVOOR EEN AANVRAAG IN TE DIENEN?

  Contacteer het Infocenter dat uw dossier beheert.

  Voor aanvragers die nog geen DAVO dossier hebben:

  U kan eenvoudig online een aanvraag tot tussenkomst indienen via ons webformulier, of u kan het papieren formulier downloaden. Consulteer onze website !

 • Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

 • Werkloosheidsuitkeringen en belastingen
 • Belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19

Steunmaatregelen - belastingen en voorheffingen

 • Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

  In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

  Btw

  Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.

  Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

  Bedrijfsvoorheffing

  Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.

  Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18.03.2020(This hyperlink opens a new window).

 • Steunmaatregelen: forfaitaire belastingplichtigen

  Inventaris niet verkochte en vernietigde goederen

  Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:

  • Slagers-spekslagers (F02)
   Bakkers, brood- en banketbakkers (F03)
   Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (F06)

   wanneer ze gewoonlijk enkel op openbare markten hun koopwaar verkopen en ze geen vaste winkeluitbating hebben. Ze hebben dus geen gemengde activiteit. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.

  • Consumptie-ijsbereiders (F09)
   Frituurexploitanten (F16)
   Foornijveraars (F19))

   wanneer ze hun goederen tijdens deze crisis niet kunnen blijven verkopen, dus ook niet meer bestemd voor “meeneem”. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.

  • Caféhouders (F04-24)

   wanneer ze als gevolg van de verplichte sluiting tengevolge van de coronacrisis bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

  TOLERANTIE INZAKE BTW

  • Deze forfaitaire belastingplichtigen kunnen m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 een éénmalige inventaris opmaken, per koopwarengroep van de niet verkochte en vernietigde goederen als gevolg van de coronacrisis.    

   De éénmalige inventaris moet de volgende vermeldingen per koopwarengroep vermelden: 

   • nummer en datum van de factuur
   • de aard van bederfbare goederen
   • de hoeveelheid en de inkoopprijs van de niet-verkochte en vernietigde bederfbare goederen
  • Gezien de omstandigheden kan de administratie niet worden ingeschakeld om de vernietiging van de goederen vast te stellen. Het is dus aan de belastingplichtigen om met de nodige voorzichtigheid en oprechtheid te handelen.

  • De bederfbare goederen in voorraad hebben, in principe, een vervroegde taxatie ondergaan. Vermits deze goederen niet konden doorverkocht worden, moeten deze ontheven worden van de forfaitaire belasting. De in die inventaris per koopwarengroep opgenomen waarden kunnen in mindering gebracht worden van de waarden per koopwarengroep waarop de forfaitaire coëfficiënten gewoonlijk toegepast worden voor het eerste kwartaal van 2020.

  Deze tolerantie kan niet toegepast worden:

  • wanneer ze gewoonlijk reeds een inventaris bijhouden
  • wanneer ze de bederfbare goederen toch konden verkopen, vb. omdat ze een gemengde activiteit hebben of omdat ze verkocht werden aan een collega-uitbater

  Aanpassingen aan berekening forfait

  Voor de volgende forfaitaire belastingplichtigen gelden aanpassingen aan de berekening van het forfait om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:  

  • Herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers (F05)

   Het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden worden op het berekeningsblad VF 2020 (Kader II) dat als basis dient voor de btw-aangifte m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 bedraagt:

   - Heren: 944 in plaats van 1140
   - Dames: 442 in plaats van 534

   De correctie voor het 2de kwartaal 2020 zal later worden meegedeeld.

  • Foornijveraars(F19)

   Voor de verrichtingen van vermaak- en spektakelinrichtingen van de forfaitaire btw-belastingplichtige foornijveraars dient op het berekeningsblad VF 2020 dat als basis dient voor de btw-aangifte van het eerste kwartaal van 2020 het minimum per kwartaal van 850 euro (Kader I, A. en Kader III, A.) vervangen te worden door 680 euro.   

   De correctie voor het 2de kwartaal 2020 zal later worden meegedeeld.

  Inzake directe belastingen

  De administratie zal met deze mededeling inzake btw rekening houden bij de uitwerking van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake directe belastingen voor de betrokken belastingplichtigen. Onder andere de  inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen zal ook inzake directe belastingen van belang zijn.

  Andere nuttige info

  Actualiteitsbericht van 18.03.2020 - Coronavirus - bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

 • Uw belastingaangifte in 2020

  Zoals elk jaar zult u binnenkort uw aangifte indienen (of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen).

  Gezien de huidige situatie, willen we u graag al de grote lijnen van onze aanpak meegeven. Begin mei informeren we u meer in detail.
   

  Dient u uw aangifte zelf in (of via een boekhouder)?

  U kunt uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte raadplegen in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. 

  Als u een aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, ontvangt u die in de loop van de maand mei.
   

  Hebt u hulp nodig om uw aangifte in te vullen? We zullen telefonisch bereikbaar zijn.

  Als u uw aangifte wilt laten invullen, vragen we u om te wachten tot u die ontvangen hebt. U kunt vervolgens bellen naar het nummer dat op de envelop staat.

  U krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 

  Na het invullen per telefoon, ontvangt u vervolgens per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via MyMinfin (Tax-on-web). 

  Om uw veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in onze kantoren als in de gemeenten. 

 • Steunmaatregel: wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

  De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven. Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 12 oktober en 21 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

  Deze maatregel is eveneens van toepassing voor de voorafbetalingen die betrekking hebben op een boekjaar dat afsluit tussen 30 september 2020 en 31 januari 2021 inbegrepen. Die voorafbetalingen moeten gedaan zijn ten laatste de tiende dag van de tiende maand van dat boekjaar en de twintigste dag van de laatste maand van dat boekjaar.

  In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

  Personenbelasting VenB (geen dividenduitkering) VenB (wel dividenduitkering)
  VA1 3 % 9 % 9 %
  VA2 2,5 % 7,5 % 7,5 %
  VA3 2,25 % 6,75 % 6 %
  VA4 1,75 % 5,25 % 4,5 %

  De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

  • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
  • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

  De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

  De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

 • Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

  Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hyperlink opens a new window).

  De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.


  Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


  Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

  PERIODIEKE AANGIFTEN

  Aangifte over ... Termijn verlengd tot ...
  Februari 2020 6 april 2020
  Maart 2020 7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

  Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan krijgt u uitstel tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020, i.p.v. slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

  INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

  Opgave over ... Termijn verlengd tot ...
  Februari 2020 6 april 2020
  Maart 2020 7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020 7 mei 2020


  JAARLIJKSE KLANTENLISTING

  • Termijn verlengd tot 30 april 2020
  • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 


  Versnelde teruggave btw voor de maandaangifte van februari 2020

  Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangiften voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van hun btw-krediet in aanmerking komen.

  Indien zij die aanvraag niet deden in de reeds ingediende aangifte, kunnen zij die aanvraag nog tijdig doen tot 3 april 2020 door hun periodieke aangifte van februari 2020 te verbeteren in Intervat.


  Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

  Dit uitstel geldt voor:

  BTW

  Betaling over... Termijn verlengd tot ...
  Maandaangifte  - februari 2020 20 mei 2020
  Maandaangifte  - maart 2020 20 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020


  BEDRIJFSVOORHEFFING

  Betaling over... Termijn verlengd tot ...
  Maandaangifte  - februari 2020 13 mei 2020
  Maandaangifte  - maart 2020 15 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

  Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 • Steunmaatregelen betreffende het coronavirus (covid-19)

  Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

  Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

  Welke ondernemingen?

  De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

  • ongeacht hun activiteitensector
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

  De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

  Welke schulden?

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

  Welke maatregelen?

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

  Welke voorwaarden?

  • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
  • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

  De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

  • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
  • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

  Welke stappen?

  • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
  • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
  • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
  • per e-mail of per brief
  • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

  Hoe zoek je dit op:

  1. Klik hier om onze kantorengids te openen(externe link)
  2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
  3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.
  4. Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met e-mailadres ric.brussel1@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)

  U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

 • Aanvraag inzake kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk in het kader van de regeringsmaatregelen voor Covid-19
 • Nieuwe limietdatum voor indienen aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners-vennootschappen voor vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019

  De regels voor het indienen van de aangiften voor vennootschappen met een balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zijn gewijzigd. De limietdatum zal voor deze vennootschappen berekend worden op basis van de balansdatum en dus niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

  Vanaf de balansdatum hebben zij 7 maanden de tijd om hun aangifte in te dienen. Deze termijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening een zaterdag, zondag of feestdag is, is de eerstvolgende werkdag de limietdatum.

  Voor wie?

  Dit geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen).

  Wat bij uitstel van de algemene vergadering?

  Ingevolge de coronacrisis kan u onder bepaalde voorwaarden de algemene vergadering met maximaal 10 weken uitstellen. Als u door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet u uitstel aanvragen bij uw bevoegd Team Beheer.

  Vennootschappen met een balansdatum voor 1 oktober 2019

  Voor vennootschappen met een balansdatum vóór 1 oktober 2019 blijven de bestaande regels gelden. De indieningsdatum wordt bepaald in functie van de einddatum van het boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt.

  Meer info

 • Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid

  Wanneer een bedrijf vóór de invoering van de Covid-19-crisismaatregelen volledig beantwoordde aan de fiscale definitie van een onderneming waarin ploegenarbeid wordt verricht​ (overeenkomstig artikel 2755, §§ 1, 2 en 3, WIB 92) en nu, om de door de overheid tijdelijk​ opgelegde Covid-19 hygiëne maatregelen te kunnen respecteren en zo zijn bedrijfsactiviteiten te​ kunnen/mogen verderzetten, een tijdelijke aangepaste regeling wenst in te voeren die er in het​ bijzonder op gericht is om de 'social distancing' te kunnen respecteren waardoor er een korte​ onderbreking tussen de twee opeenvolgende ploegen ontstaat, aanvaardt de administratie dat​ gedurende de periode waarin de overheid deze specifieke Covid-19 maatregelen oplegt, het​ bedrijf tijdens die aangepaste regeling toepassing blijft maken van de steunmaatregel 'vrijstelling ​van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid'.

 • Gevolgen van de crisis door Covid-19 op het Tax Shelter stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken

Steunmaatregelen - btw

 • Steunmaatregelen btw: verduidelijking voor teruggave in de aangifte van maart 2020

  Voor het indienen van de btw-aangiften van de maand maart 2020 werd uitstel verleend tot 7 mei 2020.

  Als u recht heeft op een teruggave voor een tegoed uit de aangifte van de maand maart 2020, moet u uw aangifte echter uiterlijk op 3 mei 2020 indienen. Deze teruggave kan dan binnen de normale termijn worden uitgevoerd.

  Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18 maart 2020(This hyperlink opens a new window).

 • Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

  In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

  Btw

  Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.

  Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

  Bedrijfsvoorheffing

  Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.

  Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18.03.2020(This hyperlink opens a new window).

 • Steunmaatregelen: forfaitaire belastingplichtigen

  Inventaris niet verkochte en vernietigde goederen

  Sommige forfaitaire belastingplichtigen kunnen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:

  • Slagers-spekslagers (F02)
   Bakkers, brood- en banketbakkers (F03)
   Kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers (F06)

   wanneer ze gewoonlijk enkel op openbare markten hun koopwaar verkopen en ze geen vaste winkeluitbating hebben. Ze hebben dus geen gemengde activiteit. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.

  • Consumptie-ijsbereiders (F09)
   Frituurexploitanten (F16)
   Foornijveraars (F19))

   wanneer ze hun goederen tijdens deze crisis niet kunnen blijven verkopen, dus ook niet meer bestemd voor “meeneem”. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.

  • Caféhouders (F04-24)

   wanneer ze als gevolg van de verplichte sluiting tengevolge van de coronacrisis bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

  TOLERANTIE INZAKE BTW

  • Deze forfaitaire belastingplichtigen kunnen m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 een éénmalige inventaris opmaken, per koopwarengroep van de niet verkochte en vernietigde goederen als gevolg van de coronacrisis.    

   De éénmalige inventaris moet de volgende vermeldingen per koopwarengroep vermelden: 

   • nummer en datum van de factuur
   • de aard van bederfbare goederen
   • de hoeveelheid en de inkoopprijs van de niet-verkochte en vernietigde bederfbare goederen
  • Gezien de omstandigheden kan de administratie niet worden ingeschakeld om de vernietiging van de goederen vast te stellen. Het is dus aan de belastingplichtigen om met de nodige voorzichtigheid en oprechtheid te handelen.

  • De bederfbare goederen in voorraad hebben, in principe, een vervroegde taxatie ondergaan. Vermits deze goederen niet konden doorverkocht worden, moeten deze ontheven worden van de forfaitaire belasting. De in die inventaris per koopwarengroep opgenomen waarden kunnen in mindering gebracht worden van de waarden per koopwarengroep waarop de forfaitaire coëfficiënten gewoonlijk toegepast worden voor het eerste kwartaal van 2020.

  Deze tolerantie kan niet toegepast worden:

  • wanneer ze gewoonlijk reeds een inventaris bijhouden
  • wanneer ze de bederfbare goederen toch konden verkopen, vb. omdat ze een gemengde activiteit hebben of omdat ze verkocht werden aan een collega-uitbater

  Aanpassingen aan berekening forfait

  Voor de volgende forfaitaire belastingplichtigen gelden aanpassingen aan de berekening van het forfait om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:  

  • Herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers (F05)

   Het aantal typediensten waarmee rekening moet gehouden worden op het berekeningsblad VF 2020 (Kader II) dat als basis dient voor de btw-aangifte m.b.t. het eerste kwartaal van 2020 bedraagt:

   - Heren: 944 in plaats van 1140
   - Dames: 442 in plaats van 534

   De correctie voor het 2de kwartaal 2020 zal later worden meegedeeld.

  • Foornijveraars(F19)

   Voor de verrichtingen van vermaak- en spektakelinrichtingen van de forfaitaire btw-belastingplichtige foornijveraars dient op het berekeningsblad VF 2020 dat als basis dient voor de btw-aangifte van het eerste kwartaal van 2020 het minimum per kwartaal van 850 euro (Kader I, A. en Kader III, A.) vervangen te worden door 680 euro.   

   De correctie voor het 2de kwartaal 2020 zal later worden meegedeeld.

  Inzake directe belastingen

  De administratie zal met deze mededeling inzake btw rekening houden bij de uitwerking van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake directe belastingen voor de betrokken belastingplichtigen. Onder andere de  inventaris van de niet verkochte en vernietigde goederen zal ook inzake directe belastingen van belang zijn.

  Andere nuttige info

  Actualiteitsbericht van 18.03.2020 - Coronavirus - bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

 • Bijkomende steunmaatregelen - Versnelde btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020

  Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

  • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
  • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
  • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
   Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte (PDF, 700.48 KB)(This hyperlink opens a new window) indienen om deze optie te wijzigen.

  De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

  • Minimumbedrag 245 euro.
  • Alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn.
  • De administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven.
  • Er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering).

  In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

  Dit tegoed kan eventueel wel nog het voorwerp uitmaken van een inhouding of aanwending op een andere openstaande schuld en van een ‘verificatie btw-tegoed’.

  Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

 • Bijkomende steunmaatregelen: vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing

  Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën(This hyperlink opens a new window).

  De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.


  Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

  U krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

  Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


  Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

  PERIODIEKE AANGIFTEN

  Aangifte over ... Termijn verlengd tot ...
  Februari 2020 6 april 2020
  Maart 2020 7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

  Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan krijgt u uitstel tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020, i.p.v. slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

  INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

  Opgave over ... Termijn verlengd tot ...
  Februari 2020 6 april 2020
  Maart 2020 7 mei 2020
  1ste kwartaal 2020 7 mei 2020


  JAARLIJKSE KLANTENLISTING

  • Termijn verlengd tot 30 april 2020
  • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 


  Versnelde teruggave btw voor de maandaangifte van februari 2020

  Alle maandindieners (ook niet-starters en niet-vergunninghouders) zullen wanneer zij dit aanvragen in hun periodieke btw-aangiften voor een versnelde teruggave (uiterlijk op 30 april 2020) van hun btw-krediet in aanmerking komen.

  Indien zij die aanvraag niet deden in de reeds ingediende aangifte, kunnen zij die aanvraag nog tijdig doen tot 3 april 2020 door hun periodieke aangifte van februari 2020 te verbeteren in Intervat.


  Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

  U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

  Dit uitstel geldt voor:

  BTW

  Betaling over... Termijn verlengd tot ...
  Maandaangifte  - februari 2020 20 mei 2020
  Maandaangifte  - maart 2020 20 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020


  BEDRIJFSVOORHEFFING

  Betaling over... Termijn verlengd tot ...
  Maandaangifte  - februari 2020 13 mei 2020
  Maandaangifte  - maart 2020 15 juni 2020
  Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

  Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

  Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

  Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

 • Steunmaatregelen betreffende het coronavirus (covid-19)

  Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

  Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

  Welke ondernemingen?

  De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

  • ongeacht hun activiteitensector
  • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

  De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

  Welke schulden?

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

  Welke maatregelen?

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
  • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

  Welke voorwaarden?

  • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
  • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

  De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

  • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
  • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

  Welke stappen?

  • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
  • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
  • via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)
  • per e-mail of per brief
  • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

  Hoe zoek je dit op:

  1. Klik hier om onze kantorengids te openen(externe link)
  2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
  3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.
  4. Voor buitenlandse ondernemingen is het bevoegde RIC het Regionaal invorderingscentrum Brussel 1 (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) met e-mailadres ric.brussel1@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)

  U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

 • Geen btw bij schenken medische hulpgoederen aan ziekenhuizen

  Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd.  Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo beslist.

  Normaal kan de belastingplichtige de btw alleen aftrekken bij een verkoop van goederen, niet bij een schenking. Een gift van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal de btw nu echter niet opeisbaar maken.

  Wie bovendien tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medische hulpgoederen zal deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

  Daarnaast blijft het nog steeds mogelijk om via de bestaande kanalen giften in geld te doen aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Giften vanaf 40 euro (cumuleerbaar per kalenderjaar) geven recht op een belastingvermindering.

 • Btw - Bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijn

  In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus wordt de betalingstermijn voor de bijzondere aangiften 629(This hyperlink opens a new window), met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020).

 • Rekeninguittreksel btw-rekening-courant en uitstel van betaling

  Btw-belastingplichtigen hebben zopas, zoals gebruikelijk, een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld. In deze tekst werd echter geen rekening gehouden met de in het leven geroepen steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

  Deze steunmaatregelen(This hyperlink opens a new window) blijven uiteraard gelden.

  Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de belastingplichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op hun btw-rekening-courant op 31 maart 2020. De uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 is nog steeds 20 mei 2020.

 • Richtlijnen voor de btw-maandaangifte van april 2020

  De maandaangifte van april 2020 kan in het kader van de coronamaatregelen, zoals reeds aangekondigd, nog tijdig worden ingediend tot 05.06.2020.

  De starters en de indieners met een vergunning maandelijkse teruggave kunnen hun btw versneld terugkrijgen, op voorwaarde dat ze deze aangifte tijdig indienen. Uitzonderlijk is dat uiterlijk op 24 mei in plaats van op 20 mei 2020.

  Er is echter geen veralgemeende versnelde btw-teruggave meer voor de gewone maandaangevers voor hun btw-aangiften voor april 2020.

 • 6 % BTW op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

  Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 4 mei 2020, maar zal slechts in de loop van de week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

  De FOD Financiën wil alle betrokkenen nu reeds informeren dat tijdelijk, van 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020, de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van navolgende beschermingsmiddelen onderworpen zijn aan het verlaagd btw-tarief van 6 %:

  1. mondmaskers beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10 ;
  2. de hydroalcoholische gels.

  Meer info:

 • Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen

  Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

  Ook de herinneringsbrieven over de btw-rekening-courant en bijzondere rekeningen houden nog niet altijd rekening met de bijkomende termijnen voor indiening van de btw-aangiften.

  Ondanks de verzending van deze herinneringsbrieven houden wij in de verdere procedure wel degelijk rekening met het bijkomende uitstel. Wie zijn klantenlisting of aangifte binnen de bijkomende termijnen heeft ingediend, zal dus geen verdere sancties ondervinden.

  Meer info over de nieuwe termijnen:

 • Tijdelijk verlaagde btw-tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van het coronavirus

Steunmaatregelen - DAVO

Automatische verlenging van het recht op voorschotten en opvolging van nieuwe aanvragen

In het kader van de steunmaatregelen in verband met het coronavirus, zal DAVO automatisch het recht op voorschotten op onderhoudsgeld verlengen, gedurende de lockdown-periode.

Wat betekent dit voor de aanvragers die reeds een DAVO dossier hebben?

1.U ONTVANGT MOMENTEEL EEN VOORSCHOT OP ONDERHOUDSGELD?

 • U heeft in maart van de DAVO een uitnodiging ontvangen om de nodige bewijsstukken te bezorgen om uw recht op voorschotten te verlengen?
  • U hoeft hier niet op te antwoorden, uw recht op voorschotten zal automatisch verlengd worden voor een periode van 6 maanden
 • U heeft nog geen uitnodiging ontvangen van de DAVO om de nodige bewijsstukken te leveren om uw recht op voorschotten te verlengen?
  • De DAVO verlengt automatisch uw recht op voorschotten voor een nieuwe periode van 6 maanden

2.U ONTVANGT MOMENTEEL GEEN VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD MAAR WENST HIERVOOR EEN AANVRAAG IN TE DIENEN?

Contacteer het Infocenter dat uw dossier beheert.

Voor aanvragers die nog geen DAVO dossier hebben:

U kan eenvoudig online een aanvraag tot tussenkomst indienen via ons webformulier, of u kan het papieren formulier downloaden. Consulteer onze website !

Steunmaatregelen – successie- en registratierechten

 • Verlenging aangiftetermijn en betalingstermijn successierechten Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest
  De initiële termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap en van de aangifte van overgang door overlijden (de verbeteringstermijn) beloopt vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit overlijden in België heeft plaats gehad; vijf maand, wanneer het overlijden in een ander land van Europa heeft plaats gehad, en zes maand, indien het overlijden buiten Europa heeft plaats gehad (cf. art. 40 W. Succ.).
  Indien de laatste dag van de termijn valt op een sluitingsdag van de kantoren dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag van de kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn (cf. art. 123² W. Succ.). 
  Bij toepassing van artikel 77 W. Succ. geschiedt de betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, en van de verschuldigde boeten, binnen de twee maanden na de dag waarop de bij artikel 40 W.Succ. gestelde termijn verstreken is. Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag van de kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.
  Deze verbeterings- en betalingstermijn wordt bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van vier maanden op voorwaarde dat de hierboven bedoelde initiële verbeteringstermijn afloopt vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020. 
  Dit betekent dat in de betrokken overlijdensdossiers toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest ingevolge deze tolerantie:
  • geen boete laattijdige indiening aangerekend zal worden indien de aangifte binnen de verlengde verbeteringstermijn wordt ingediend
  • de nalatigheidsintresten voorzien in artikel 81 W. Succ. niet aangerekend worden ingeval van betaling binnen de verlengde betalingstermijn
   Voorbeeld: de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap verstreek op 18 maart 2020 (m.a.w. het overlijden is van 18 november 2019), dan kan een vrijstelling van boete laattijdige indiening aangifte gegeven worden tot uiterlijk 22 juli 2020 en een vrijstelling van intresten laattijdige betaling gegeven worden tot uiterlijk 22 september 2020. Immers 18 juli 2020 is een zaterdag, 19 juli 2020 een zondag, 20 juli 2020 een brugdag en 21 juli 2020 een feestdag.
  Opgelet: 
  • De overlijdensdossiers waarvoor deze verlenging van verbeteringstermijn geldt, kunnen wel nog bijkomende verlenging krijgen van de verbeteringstermijn bij toepassing van artikel 41 W. Succ. en de geldende instructies. Deze bijkomende verlenging heeft geen impact meer op de ingevolge voormelde administratieve tolerantie verlengde betalingstermijn.
  • Overlijdensdossiers waarvan de initiële berekeningstermijn afgelopen was vóór 16 maart 2020 en waarvoor reeds een verlenging werd toegestaan en waarbij de aldus verlengde verbeteringstermijn valt vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020 worden niet opnieuw verlengd ingevolge de hiervoor vermelde administratieve tolerantie.
 • Verlenging aanbiedings- en betalingstermijn federale registratierechten en registratierechten voor Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest
  • De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht aan de formaliteit onderworpen akten (zie art. 32 juncto art. 9 W.Reg.) worden bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.  

   Uitzondering : deze tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

   NB.
   Voor de te registreren onderhandse akten waarop een registratierecht verschuldigd is, geldt de volgende bijkomende tolerantie. Een betalingsbericht wordt verstuurd met vermelding van een uiterste datum van betaling. De akte wordt dan geregistreerd op de datum van ontvangst van de CoDa waarop de betaling voorkomt (dit is in principe de boekhoudkundige datum van betaling +1). Er is geen boete laattijdige registratie verschuldigd op deze akte op voorwaarde dat:
   1) deze akte uiterlijk op de laatste dag van de bij administratieve tolerantie verlengde termijn aangetekend aan het kantoor Rechtszekerheid werd verzonden en
   2) de registratierechten tijdig waren betaald (d.w.z. een betaling met boekhoudkundige datum op de CoDa waarop de betaling voorkomt van uiterlijk de uiterste datum van betaling opgenomen op het betalingsbericht).
   Uitzondering: voor gerechtsdeurwaardersakten wordt met een provisierekening gewerkt.
    
  • De termijnen voor de betaling van de registratierechten (zie art. 35, vijfde lid W.Reg.) worden bij administratieve tolerantie verlengd met en maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.
  Dit betekent dat in de betrokken dossiers (waarbij het gaat om de betaling van federale registratierechten, hetzij de betaling van registratierechten die worden toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest) :
  • geen boete wegens laattijdige aanbieding (art. 41, 1° W.Reg.) aangerekend zal worden indien de voorziene akten of verklaringen binnen de verlengde termijn worden aangeboden
  • geen boete wegens laattijdige betaling (art. 41, 3° W.Reg.) aangerekend zal worden indien de registratierechten binnen de verlengde termijn worden betaald
 • Invordering van aanvullende successie- en registratierechten, boeten en interesten

  De gedwongen invordering van (aanvullende) rechten, boeten en intresten, o.a. ingevolge het niet naleven van grond- en vormvoorwaarden voor het bekomen van bepaalde (federale of regionale) fiscale gunstregimes, zal worden opgeschort vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020. 
  Weliswaar moeten nog steeds de nodige maatregelen worden genomen om de verjaring te stuiten indien dit strikt noodzakelijk zou zijn.

Informatie en maatregelen - douane en accijnzen

Steunmaatregelen - ondernemingen

Garantieregeling voor bedrijven getroffen door de coronacrisis

Procedure om in aanmerking te komen voor een staatswaarborg wanneer het krediet van de kredietnemer het maximumbedrag van 50 miljoen euro overschrijdt in de zin van artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

Het koninklijk besluit bepaalt dat de Koning een vrijstelling kan verlenen voor een bedrag van 50 miljoen euro. Deze aanvraag moet worden ingediend met behulp van het formulier dat kan worden gedownload in het onderdeel "Aanvraag", en volgens de procedure die is vastgelegd in het ministerieel besluit van 4 mei 2020 die hieronder wordt beschreven.

AANVRAAG

De kredietnemer moet een aanvraag van afwijking van het maximumbedrag van de kredieten die in aanmerking komen voor een staatswaarborg indienen bij de kredietgever.

De kredietgever verifieert de voorwaarden en zendt via het formulier (XLSX, 1.87 MB) de aanvraag naar de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

FORMULIER

De kredietgever stuurt het formulier naar garantie.waarborg@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail):

 • het formulier moet volledig ingevuld worden
 • het formulier moet ondertekend worden door de kredietnemer en kredietgever
 • het formulier dient in Excel-formaat doorgestuurd te worden naar de bovenvermelde mailbox
 • de ondertekende versie dient als PDF in bijlage naar bovenvermelde mailbox doorgestuurd te worden
 • u slaat het formulier op onder de vorm: yyyymmdd_xxxxxxxxxx.xlsx (jaar, maand, dag van de aanvraag; de volgende 10 cijfers komen overeen met het KBO-nummer van de kredietnemer).

Het gevolg van deze aanvraag is dat de andere leningen die aan de kredietnemer worden toegekend in het kader van de waarborg voorzien in het koninklijk besluit, door de Nationale Bank van België ter kennis kunnen worden gebracht van de Algemene Administratie van de Thesaurie.

VERWERKING VAN DE AANVRAAG

 • De Algemene Administratie van de Thesaurie stuurt de aanvraag binnen tien werkdagen door naar de Ministerraad.
 • Binnen deze termijn brengt de Algemene Administratie van de Thesaurie een advies uit over de aanvraag voor de Ministerraad.
 • De Raad van Ministers en/of de Algemene Administratie van de Thesaurie kunnen te allen tijde aanvullende informatie vragen aan de kredietnemer of kredietgever.

KENNISGEVING VAN DE BESLISSING

De beslissing wordt voor de Koninklijke Instemming naar de Koning gestuurd en wordt binnen vijf dagen door de Algemene Administratie van de Thesaurie aan de kredietgever en kredietnemer langs elektronische weg meegedeeld op de e-mailadressen die zij in het formulier hebben meegedeeld. De beslissing wordt ook naar de Nationale Bank van België gestuurd.

Context

De verspreiding van het coronavirus en maatregelen die momenteel gelden om die verspreiding tegen te gaan, veroorzaken bij heel wat structureel gezonde en solvabele ondernemingen liquiditeitsproblemen.

Kredietinstellingen van hun kant, worden geconfronteerd met grote onzekerheid en met het risico op grotere kredietverliezen in nieuwe kredietdossiers. Om te vermijden dat de kredietverstrekking aan de reële economie en de non-profitsector sterk terugvalt, wat nog grotere schade zou veroorzaken, wordt breed gepleit voor overheidsmaatregelen die helpen de kredietverstrekking open te houden. Overheidswaarborgen voor kredieten staan daarbij in eerste lijn.

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben een akkoord bereikt om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen.

Twee belangrijke pijlers ondersteunen dit akkoord:

 • De financiële sector verbindt er zich toe om uitstel van betaling aan te bieden zonder kosten tot 30 september 2020. Dit voordeel geldt voor niet-financiële ondernemingen, levensvatbare zelfstandigen en particulieren met een hypotheeklening die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis;
 • De federale overheid gaat een garantieregeling activeren voor in totaal 50 miljard euro. Deze regeling zal gelden voor alle nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die de banken toekennen aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de financiering van de economie wordt gehandhaafd.

De centrale doelstelling van de garantieregeling bestaat erin de kredietverlening aan de reële economie en de non-profitsector in stand te houden.

De garantieregeling wordt geregeld door het KB van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus.

Belangrijkste kenmerken

De regeling gaat uit van een portefeuillebenadering. De Staat waarborgt geen individuele kredieten, maar waarborgt kredietportefeuilles per kredietinstelling.

Het totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro is verdeeld in enveloppes over een bepaald aantal kredietinstellingen rekening houdend met het marktaandeel van elke kredietinstelling per 31 december 2019. Elke kredietinstelling kan een portefeuille van nieuwe gewaarborgde kredieten opbouwen binnen de grenzen van een haar toegewezen enveloppe.

De staatswaarborg geldt van rechtswege voor de kredieten die onder het toepassingsgebied vallen. Het gaat dus (met de hierna aangegeven nuance) niet om een « opt-in » of « opt-out » regeling.

Opdat een krediet binnen de door de Staat gewaarborgde portefeuille van een kredietgever valt, zijn drie toepassingsvoorwaarden van belang:

 1. het moet gaan om een “gewaarborgd krediet”, zoals bepaald in artikel 4 van het KB;
 2. verleend door een “kredietgever”, zoals bepaald in artikel 5 van het KB;
 3. aan een “kredietnemer”, zoals bepaald in artikel 6 van het KB.

De kredietgever verifieert de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de staatswaarborg zoals voorzien in het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. 

De staatswaarborgregeling vindt toepassing op korte termijn kredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020.

De staatswaarborg is enkel van toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

De maximaal gewaarborgde hoofdsom van een gewaarborgd krediet is begrensd tot 50 miljoen euro.

Ten slotte is het gewaarborgd krediet dat door een kredietgever wordt verleend, begrensd op 50 miljoen euro per kredietnemer.

De Koning kan echter een afwijking van het maximumbedrag toestaan volgens de procedure die is beschreven in het ministerieel besluit, die de procedure regelt voor het aanvragen van een afwijking van het maximumbedrag van de kredieten die in aanmerking komen voor een staatswaarborg.

Wetgeving

Steunmaatregelen - financiële instellingen

 • Uw CRS-aangifte - Kalenderjaar 2019

  Zoals elk jaar, zal u binnenkort uw CRS-aangifte (voor kalenderjaar 2019) indienen.
  Gezien de huidige situatie, willen wij u meedelen dat er besloten is om een uitzonderlijke administratieve tolerantie toe te kennen aan de financiële instellingen. De CRS-inlichtingen voor kalenderjaar 2019 moeten ten laatste op 30 september 2020 worden meegedeeld aan FOD Financiën.

 • Uw FATCA-aangifte - Kalenderjaar 2019

  Zoals elk jaar, zal u binnenkort uw FATCA-aangifte (voor kalenderjaar 2019) indienen.
  Gezien de huidige situatie, willen wij u meedelen dat er besloten is om een uitzonderlijke administratieve tolerantie toe te kennen aan de financiële instellingen. De FATCA-inlichtingen voor kalenderjaar 2019 moeten ten laatste op 30 september 2020 worden meegedeeld aan FOD Financiën.

Nieuws coronavirus

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 van de Commissie van 24 april 2020 (...
De laatste weken worden veel comfortmaskers ingevoerd, zoals herbruikbare...
Vanaf dinsdag 19/05/2020 wordt de verplichting ingevoerd tot het aangeven van...
De goederen die onder de vrijstelling “Rampen” vallen en hun tariefcodes kan...