Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wetgeving

Documentatie

De ontwerpen hieronder wijzigen twee koninklijke besluiten en een ministerieel besluit inzake kadastrale materie. De voorgestelde wijzigingen vloeien hoofdzakelijk voort uit de invoering van het begrip volume in het Burgerlijk Wetboek (Cf. de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 'Goederen' van het Burgerlijk Wetboek; BS 17 maart 2020).
De ontwerpen van koninklijk besluit en ministerieel besluit zullen pas eind augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad kunnen worden gepubliceerd. Omwille van het belang van de wijzigingen in deze besluiten deelt de FOD Financiën voorafgaandelijk de tekst van deze ontwerpen en het verslag aan de Koning mee. Op die manier kunnen de betrokken actoren anticiperen op deze hervormingen, gezien de onmiddellijke inwerkingtreding.