Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Investeren in een kleine onderneming (Tax Shelter start-up/scale-up)

U kunt een belastingvermindering krijgen als u investeert in:

  • een startende kleine onderneming (Tax Shelter start-up) en/of
  • een klein groeibedrijf (Tax Shelter scale-up)

De belastingvermindering bedraagt:

  • 30 % of 45 % van het bedrag dat in een startende kleine onderneming is geïnvesteerd (afhankelijk van het soort onderneming)
  • 25 % van het bedrag dat in een klein groeibedrijf is geïnvesteerd

U ontvangt elk jaar een attest van de onderneming of van de beleggingsinstelling die als intermediair optreedt. Vermeld in vak X, II. van uw aangifte het bedrag dat recht geeft op de vermindering.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moet u verschillende bewijsstukken ter beschikking houden van de administratie.

Raadpleeg de gedetailleerde FAQ voor meer informatie: