Aangifte

Aangifte bedrijfsvoorheffing

 • Wat is bedrijfsvoorheffing?

  Het is een voorheffing die door (onder andere) werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de lonen die zij betalen of toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders.

  Bedrijfsvoorheffing is ook verschuldigd op werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, vervangingsinkomens ...

  De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag die bedrijfsvoorheffing inhouden op de bedragen die hij betaalt en stort ze door aan de staat. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingafrekening van de begunstigde van het inkomen.

 • Wie moet de bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen?

  Elke schuldenaar die in België inkomsten betaalt die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, moet die bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen.

 • Aan welk team en op welke bankrekening moet ik de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren?

  De BV-plichtige of hun mandataris moeten(*) de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren op één van volgende Teams Inning (wordt door de maatschappelijke zetel van de vennootschap) :

  • NL
  Team Inning Bedrijfsvoorheffing Mechelen
  IBAN : BE96 6792 0022 7905

  Zwartzustersvest 24 bus 32
  2800  MECHELEN
  teamBV@minfin.fed.be 

  02 574 05 50

  • FR
  Team Perception Précompte Professionnel Namur
  IBAN : BE32 6792 0022 7602

  Rue des Bourgeois 7/Bloc C
  5000  NAMUR
  teamPRP@minfin.fed.be

  02 574 04 80

  • DE
  TEAM EUPEN
  IBAN : BE15 6792 0025 9530 

  Vervierser Strasse 8
  4700  Eupen
  Steueramt.eupen@minfin.fed.be 

  02 578 23 70

  Bij een enkele aangifte, duidt Finprof het bevoegde Team Inning aan.

  Voor bestanden is het de taal die bij elke aangifte vermeld staat:

  • NL: Mechelen
  • FR: Namur
  • DE: Eupen

  Wanneer de aangiften en betalingen gebeuren op een verkeerd team worden deze toch aanvaard. In de toekomst, volgt een boodschap met de gegevens van het juiste team.

   (*) Een overgangsperiode van 3 maanden is voorzien om u toe te laten de nodige informatica-aanpassingen uit te voeren. Dit wil dus zeggen dat wanneer u de aangifte en betalingen doet op een oud rekeningnummer, deze aangifte en betaling met de juiste referte zal worden aanvaard gedurende deze 3 maanden. 

 • Hoe de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De bedrijfsvoorheffing moet u verplicht online aangeven, via de toepassing FinProf.

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting krijgen als u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag om die uitzondering te krijgen, moet u richten aan ‘Centrum KMO Specifieke Materies – bedrijfsvoorheffing’ waaronder de maatschappelijke zetel van uw onderneming valt (kijk in de kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’ > gemeente waarin de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is).

  Als u de toelating heeft gekregen om de bedrijfsvoorheffing op papier aan te geven, moet u de benodigde formulieren aanvragen en terugsturen naar dit centrum.

 • Wanneer de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De aangifte- en betalingstermijnen zijn afhankelijk van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die uw onderneming het afgelopen jaar moest betalen.

  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2017 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, werd op 38.390,00 euro bepaald.

  Meer info

  Kalender 2019