Aankoop van een investeringsgoed bij een niet-btw-belastingplichtige

Wat zijn de regels voor de aankoop van een investeringsgoed van een niet-btw-plichtige?

Wat zijn de regels voor de aankoop van een investeringsgoed van een niet-btw-plichtige?

Geen btw-aftrek op de aankoop van het investeringsgoed

Omdat de persoon van wie u het goed koopt niet btw-plichtig is en dus geen btw kan aanrekenen heeft u ook geen recht op een btw-aftrek. 

Btw-aftrek op latere handelingen met het investeringsgoed

Als u het goed gebruikt als investeringsgoed voor uw btw-plichtige activiteit, kunt volgens de normale regels de btw aftrekken die u betaald heeft op de goederen en diensten voor het onderhoud, de herstelling, de omvorming of de verbetering van het goed.

Opgelet: de aftrek van de btw op de omvorming of verbetering van het investeringsgoed kan herzien worden gedurende een periode die afhankelijk is van de situatie (zie artikel 48, § 2 , Btw-Wetboek en artikel 9, KB nr. 3).

Btw op de wederverkoop van het investeringsgoed

Bij de wederverkoop van het investeringsgoed moet u in principe btw aanrekenen aan de koper, tenminste als het niet gaat om een goed waarvan de levering vrijgesteld is door het Btw-Wetboek zoals bijvoorbeeld gebouwen die niet meer als nieuw kunnen beschouwd worden voor de toepassing van de btw.