Btw-plicht

Btw-plicht

  • Is mijn onderneming btw-plichtig ?

    Als uw onderneming op regelmatige en zelfstandige basis als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt die in het Btw-Wetboek worden omschreven, is ze btw-plichtig (Btw-Wetboek art. 4).

    Buitenlandse ondernemingen moeten zich kenbaar maken als zij in België handelingen uitvoeren bedoeld door het Btw-Wetboek (artikelen 51 en 52).

    Als uw onderneming alleen activiteiten uitoefent die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-Wetboek (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen, handelingen in de medische sector) moet ze geen btw aanrekenen aan haar klanten.

  • Welke verplichtingen heeft een btw-plichtige onderneming ?

    Een btw-plichtige onderneming (met uitzondering van de belastingplichtige die uitsluitend handelingen verricht die worden vrijgesteld ingevolge artikel 44 van het Btw-Wetboek) moet