Bedrijfswagens

 Gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (PDF, 345.73 KB)

Het forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig. 

Update

De FAQ zijn geupdatet op januari 2020:

 • de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2020
 • het nieuwe minimum voordeel voor aanslagjaar 2021
 • bijgewerkte voorbeelden
 • aanpassing vraag 41 'Met welk CO2-uitstootgehalte moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard (WLTP/NEDC)'.

Deze aanvullingen zijn in de rand aangeduid met een rode verticale lijn. Voor de rest is de FAQ ongewijzigd gebleven.
 

Valse hybrides

Voor voertuigen die we ‘valse hybrides’ noemen, wordt het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2020 anders berekend. Voortaan zal er gerekend worden met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride voertuig. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend werkt op dezelfde brandstof (diesel, benzine, lpg, aardgas) als die van de ‘valse hybride’, dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse hybride’ met 2,5 vermenigvuldigd.

Valse hybrides

 • Welke wagens zijn als ‘valse hybride’ beschouwd?

  Een ‘valse hybride’:

  • is een plug-in (oplaadbare) hybride, zowel uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een externe energiebron buiten het voertuig,
  • is aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018,
  • heeft:
   • ofwel een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
   • ofwel een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer,
  • valt onder de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

  U vindt alle betrokken ‘valse hybrides’ in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 37.81 KB).

 • Welke uitstootwaarde moet ik gebruiken voor de berekening van het voordeel van alle aard voor een ‘valse hybride’?

  Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard gebruikt u de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride voertuig.

  U vindt voor elke ‘valse hybride’ de toe te passen CO2-waarde van het daarmee overeenstemmende niet-hybride voertuig in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 37.81 KB).

  Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor op uitsluitend dezelfde brandstof (diesel, benzine, lpg, aardgas) als die van de ‘valse hybride’ dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse hybride’ met 2,5 vermenigvuldigd.

 • Ik ben handelaar en heb een ‘valse hybride’ ingevoerd die niet in de lijst met ‘valse hybrides’ staat?

  U bent een handelaar en u hebt een wagen ingevoerd vanuit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die volgens de criteria een ‘valse hybride’ is? Maar die wagen staat niet in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 37.81 KB) omdat hij niet door een officiële invoerder in België of door een in België gevestigde constructeur is meegedeeld? Dan moet u ons voor die wagen zelf de gegevens en het overeenstemmende niet-hybride voertuig meedelen. Gebruik daarvoor deze  blanco lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 26.33 KB) en verstuur het naar aafisc-agfisc@minfin.fed.be.