2017

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/12/2017
Opening offerte
25/01/2018 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij "FEDOPRESS", LUTTREBRUGLAAN 74, 1190 BRUSSEL.  Bestek (PDF, 507.29 KB).  Q&A (PDF, 18.51 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
14/12/2017
Opening offerte
30/01/2018
Deadline vragen
16/01/2018 - 10h40
Antwoord vragen
16/01/2018 - 16u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor diensten betreffende het analyseren en desinfecteren van documenten van de archieven van de federale overheid voor de jaren 2017 tot 2020.  Bestek (PDF, 1.31 MB).  Q&A (PDF, 373.54 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/12/2017
Laatste datum indienen offerte
23/01/2018 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Uitnodiging tot deelneming aan de concurrentiedialoog betreffende  de uitwerking van een communicatiestrategie en de omzetting ervan in communicatiecampagnes over de nieuwe CRM-strategie(klanten-/gebruikersrelaties) van de FOD Financiënvoor een periode van 3 jaar (2018-2020).  Uitnodiging tot deelneming (PDF, 513.66 KB).  Q&A (PDF, 20.43 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
07/12/2017
Verplicht plaatsbezoek
10/01/2018 + 11/01/2018
Deadline vragen
17/01/2018
Laatste datum indienen offerte
25/01/2018 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop van vorkheftrucks en transpaletten voor de Algemene Administratie Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 467.64 KB).  Erratum (PDF, 471.55 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
29/11/2017
Opening offertes
12/01/2018 - 10u30
Plaatsbezoek
12/12/2017 - 10u00
Deadline vragen
18/12/2017

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de herinrichting van verdieping B24 van het North Galaxy-gebouw,  gelegen Albert II-laan 33 te 1030 Schaarbeek, in Dynamic Office.  Bestek (PDF, 677.04 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/11/2017
Opening offertes
16/01/2018 - 10u40

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met Europese bekendmaking “e-audit 2017.  Bestek (PDF, 3.01 MB).  Errata (PDF, 17.25 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/11/2017
Opening offertes
09/01/2018 - 10u30

 

Stafdienst Logistiek

Open procedure voor het realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes met het oog op metingen naar de telefonische bereikbaarheid van de diensten van de FOD Financiën in contacten met het publiek.  Bestek (PDF, 327.12 KB).  Q&A (PDF, 43.51 KB).  Erratum (PDF, 327.39 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/11/2017
Opening offertes
04/01/2018 - 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de bewaking van de infocentra van de FOD Financiën.   Bestek (PDF, 546.96 KB).  Q&A (PDF, 21.85 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
25/10/2017
Opening offertes
20/11/2017 - 10u00
Deadline vragen
06/11/217 - 16u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienstelling van veiligheidsmateriaal voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op het gebied van ademhalingsbescherming en toebehoren   Bestek (PDF, 422.37 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/10/2017
Opening offertes
07/11/2017 - 15u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering, de installatie, de inwerkingstelling en het onderhoud van één enkel systeem voor wachtrijbeheer (ticketing) in de gebouwen van de FOD Financiën, met een geïntegreerd systeem voor afsprakenbeheer.  Bestek (PDF, 691.35 KB).  Q&A (PDF, 125.85 KB).  Errata (PDF, 573.21 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/10/2017
Opening offertes
23/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure met als voorwerp de bestrijding van ongedierte in de gebouwen beheerd door de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 575.81 KB).  Q&A (PDF, 12.58 KB).  Errata (PDF, 576.86 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
04/10/2017
Opening offertes
27/11/2017 - 10u40

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aanmunting en de verlening van exploitatierechten voor de productie van euromunten ten behoeve van de Koninklijke Munt van België.  English non binding translation (PDF, 7.3 MB).  Bijlages (ZIP, 14.2 MB).  Q&A (PDF, 526.93 KB) Vertaling - traduction V&A -Q&R (PDF, 518.01 KB) English translation Questions-Replies (PDF, 483.3 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/10/2017
Opening offertes
14/11/2017 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van observatiemateriaal (camera’s, peilzenders,…) voor de Afdeling Opsporing en Onderzoek van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 434.38 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
02/10/2017
Opening offertes
16/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedurebetreffende outsourcingdiensten voor de raming van niet-beursgenoteerde aandelen (inzake successierechten).  Bestek (PDF, 324.79 KB).  Q&A (PDF, 44.06 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/09/2017
Opening offertes
06/11/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor aanneming van diensten betreffende het takelen van voertuigen, op vraag, naar de Fin Shops.  Bestek (PDF, 329.85 KB).  Q&A (PDF, 11.37 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
29/09/2017
Datum indienen offertes
08/11/2017 - 10u00
Datum deadline vragen
25/10/2017
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van professionele drones voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 411.4 KB).  Q&A (PDF, 30.96 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
26/09/2017
Opening offertes
07/11/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open procedure voor aanneming van diensten voor de aankoop van Cyber Intelligence Feeds voor het Centrum voor Cybersecurity in België.  Bestek (PDF, 173.01 KB).  Q&A (DOCX, 32.12 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/09/2017
Indienen offertes
07/11/2017 
Indienen vragen
24/10/2017

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van gasmeettoestellen voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 512.18 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/09/2017
Indiening offertes
07/11/2017
Verplicht bezoek gebouw Vilvoorde
03/10/2017 - 10u00
Verplicht bezoek gebouw Leuven
06/10/2017 - 10u00  

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de verhuis van labo-apparaten van Leuven naar Vilvoorde.  Bestek (PDF, 1.44 MB).  Percelen (PDF, 404.41 KB).  Q&A (PDF, 325.02 KB).  Erratum (PDF, 1.44 MB).  Addendum (PDF, 332.59 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/09/2017
Indiening offertes
24/10/2017 - 09u30
 

Stafdienst Logistiek

Mededingingsprocedure met onderhandeling met als onderwerp: het sluiten van een enterprise license agreement voor het gebruik van dataminingproducten.  Bestek (PDF, 493.52 KB).  Q&A (PDF, 753.17 KB).  Q&A bis (PDF, 754.02 KB).  Erratum (PDF, 495.45 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
18/09/2017
Indiening offertes
18/10/2017 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de levering, indienststelling en onderhoud van X-stralen scanners geïnstalleerd op of geïntegreerd in een voertuig en bedoeld om bagagestukken en colli te scannen.  Bestek (PDF, 609.38 KB).  Q&A (PDF, 17.94 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/09/2017
Uiterste datum voor de indiening van offertes
19/10/2017 - 14u30
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor de aankoop van een volledige databankserveroplossing DB2 LUW.  Bestek (PDF, 1.81 MB).  Bijlage (ZIP, 5.41 MB).  Q&A (DOCX, 55.98 KB) Verplichte Bijlage 1 - Offerteformulier (DOCX, 23.36 KB) Verplichte Bijlage 3 - Model voor de Referenties (DOCX, 16.68 KB) Verplichte Bijlage 4A - Curriculum Vitae - Synthese (Lot 1) (DOCX, 36.22 KB) Verplichte Bijlage 4A - Curriculum Vitae - Synthese (Lot 2) (DOCX, 27.97 KB) Verplichte Bijlage 4B - Individueel Curriculum Vitae (DOCX, 29.37 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
07/08/2017
Uiterste datum voor de indiening van offertes
12/09/2017
 

Stafdienst Logistiek

Openbare procedure voor vaste en mobiele telefoniediensten.  Bestek (PDF, 1.13 MB).  Bijlage B (XLSX, 89.71 KB).  Bijage C (PDF, 302.5 KB).  Errata (PDF, 1.14 MB).  Errata (PDF, 1.14 MB).  Q&A (PDF, 355.95 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/07/2017
Uiterste datum voor de indiening van een aanvraag tot deelneming
22/08/2017
 

Stafdienst Logistiek

Uitnodiging tot deelneming aan de mededingingsprocedure met onderhandeling met betrekking tot juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 494.46 KB).  Q&A. (PDF, 484.04 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/06/2017
Opening offertes
01/08/2017


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: studie over de raming van de fiscale ontvangsten.  Bestek (PDF, 887.26 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/06/2017
Opening offertes
26/09/2017 om 10u40


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor diverse diensten inzake informatieveiligheid voor de Federale Overheid.  Bestek (PDF, 12.96 MB).  Errata (PDF, 3.34 MB) Errata (PDF, 3.42 MB).  Q&A (PDF, 2.3 MB).  Q&A 2 (PDF, 2.43 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
27/06/2017
Opening offertes
16/08/2017 om 10u40


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering van thermische offsetplaten voor de jaren 2018 tot 20217.  Bestek (PDF, 2.2 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
24/07/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de automatisering van het beheer van de vertaalaanvragen in SDL Trados GroupShare 2017, invoering van API in SDL Trados GroupShare en ontwikkeling van een gepersonaliseerd portaal gelinkt met SDL Trados GroupShare 2017.  Bestek (PDF, 1.01 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
10/08/2017 om 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor levering, indienststelling en onderhoud van een mobiele X-stralen scanner bestemd voor controles van de inhoud van voertuigen en containers, voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 726.09 KB).  Q&A (PDF, 123.84 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
10/08/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding betreffende verhuisdiensten op aanvraag voor rekening van de Patrimoniumdocumentatie voor één of meerdere gebouwen in België.  Bestek (PDF, 421.09 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
25/07/2017 om 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp het leveren en plaatsen van een kunststofvloer (coating) voor de FIN Shops van de FOD Financiën gelegen te Brussel, Bornem en Gembloux.  Bestek (PDF, 964.27 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 

Opening offertes
17/08/2017 om 14u30


 

Stafdienst Logistiek

OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DE PECHVERHELPING OP DE WEG (ALLEEN IN BELGIE) VOOR DE VRACHTWAGENS VAN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD ECONOMIE EN DE FOD JUSTITIE.  Bestek (PDF, 998.09 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
08/08/2017


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant  Bestek (PDF, 338.44 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
25/07/2017


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de renovatie van de daken van twee woningen gelegen in de Ottawalaan nr. 1 en 3  Bestek (PDF, 1.02 MB).

Publicatie 
22/06/2017
Opening offertes
24/08/2017 - 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop, levering en onderhoud van minimaal 24 bodycams met dataopslag zonder streaming, 10 bodycams met dataopslag met streaming alsook het bijbehorende hard -en software materiaal.  Bestek (PDF, 460.74 KB).  Q&A (PDF, 60.18 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
21/06/2017
Opening offertes
10/08/2017 - 10u30


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor het opzetten van verschillende communicatiecampagnes betreffende de nieuwe CRM-strategie (klanten-/gebruikersrelaties) van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 364.4 KB).  Q&A (PDF, 59.53 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/06/2017
Opening offertes
07/08/2017 - 10u50
Deadline vragen
17/07/2017

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag met twee percelen: stressbeheer, verbetering van welzijn en preventie van burn-out en stress bij de FOD Financiën door middel van een online tool die het psychosociaal welzijn van de medewerkers evalueert (perceel 1) en het aanbieden van psychologische ondersteuning voor medewerkers in de vorm van een employee assistance program (EAP) (perceel twee).  Bestek (PDF, 2.79 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
15/06/2017
Opening offertes
27/07/2017 - 10u50
Deadline vragen
20/07/2017

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor het afsluiten van een verzekering voor expats van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Bestek (PDF, 2.08 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/06/2017
Opening offertes
03/09/2017 - 14u30

 

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT.  Bestek (PDF, 1.24 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
12/06/2017
Deadline vragen
18/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering, de indienststelling en het onderhoud van een X-stralen scanner voor inspecties op bagagestukken en colli voor rekening van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 551.77 KB)  Q&A (PDF, 614.22 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
06/06/2017
Opening offertes 
01/08/2017 - 09u30
Deadline vragen
10/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor het onderhoud van de Camada applicatie en databases.  Bestek (PDF, 469.28 KB).  Q&A (PDF, 55.87 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
01/06/2017
Opening offertes 
23/06/2017 - 10u30


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de uitvoering van audits voor de EMAS-registratie voor de gebouwen NoGa, Finto, Amca en RAC Luik.  Bestek (PDF, 2.08 MB).  Q&A (PDF, 331.98 KB).

Publicatie 
01/06/2017
Opening offertes 
26/06/2017 


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: studie over de raming van de fiscale ontvangsten.  Bestek (PDF, 887.24 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/05/2017
Opening offertes 
13/07/2017 


 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: herziening en codificatie van de wetgeving met betrekking tot de federale patrimoniumdocumentatie.  Bestek (PDF, 827.79 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/05/2017
Opening offertes 
12/07/2017 - 10u00


 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van vloeistofscintillatie spectrometer voor het Laboratorium der Douane en Accijnzen.  Bestek (PDF, 382.33 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/05/2017
Opening offertes 
06/07/2017 - 14u30


 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp de striping van voertuigen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 802.46 KB).  Errata (PDF, 1.16 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/05/2017
Opening offertes 
10/07/2017 
Verplicht bezoek
13/06/2017 

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de levering, plaatsing en onderhoud van een geïntegreerd automatisch opslagsysteem voor monsters.  Bestek (PDF, 1.04 MB).  Bijlage (PDF, 237.18 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/05/2017
Opening offertes 
12/07/2017 - 10u00
Deadline vragen
23/07/2017 - 17u00

 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor levering, indienststelling en onderhoud van X-stralen scanners geïnstalleerd op of geïntegreerd in een voertuig en bedoeld om bagagestukken en colli te scannen.  Bestek (PDF, 606.86 KB) Erratum (PDF, 1.18 MB)  Q&A (PDF, 319.21 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/05/2017
Opening offertes 
08/06/2017 - 10u00

 

Stafdienst Logistiek

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR HET ONDERHOUD EN SUPPORT VAN DE LICENTIES ARIS AANGEKOCHT VOOR DE BPM TOOL VAN DE FOD FINANCIEN.  Bestek (PDF, 1.6 MB).  Errata. (DOC, 6.83 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
12/05/2017
Opening offertes 
23/05/2017 - 10u30

 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de scanning van barcodes op de enveloppen van de belastingaangiften voor de campagne van 2017.  Bestek (PDF, 2.03 MB).  Q&A (PDF, 76.67 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/05/2017
Opening offertes 
06/07/2017 - 10u00
Deadline vragen
13/06/2017 - 17u00
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van 6 draagbare stralingsdetectoren.  Bestek (PDF, 391.09 KB).  Q&A (PDF, 16.83 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
26/04/2017
Opening offertes 
04/07/2017
Deadline vragen
13/06/2017
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop en onderhoud van detectietoestellen voor de detectie naar (sporen van) narcotica en explosieven.  Bestek (PDF, 479.36 KB).  Errata (PDF, 479.61 KB).  Errata bis (PDF, 479.74 KB).  Q&A (PDF, 51.16 KB).  Errata (PDF, 479.95 KB).  Errata (PDF, 465.96 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
11/04/2017
Opening offertes 
08/06/2017
Deadline vragen
18/05/2017
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de operationele lease van minimum 15 traceerbare vergrendelingen van containers (smart seals) en de bijhorende softwaretoepassingen voor het gebruik ervan.  Bestek (PDF, 415.34 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
05/04/2017
Opening offertes 
01/06/2017
Deadline vragen
11/05/2017  
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de aankoop van draagbare analyse- en detectietoestellen van het type RAMAN.  Bestek (PDF, 429.04 KB).  Q&A (PDF, 62.07 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
30/03/2017
Opening offertes 
23/05/2017  
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de reiniging van dakgoten en regenpijpen van de gebouwen bezet door de FOD Financiën in het Vlaamse Gewest.  Bestek (PDF, 851.53 KB).  Inventaris (XLSX, 31.93 MB).  Erratum (XLSX, 31.93 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
30/03/2017
Opening offertes 
16/05/2017 - 14u30
Plaatsbezoek
21/04/2017 - 14u00 
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten en voor bepaalde bijkomende schoonmaaktaken van lokalen in het gebouw van de FOD Financiën, gelegen Regentschapsstraat 54 te 1000 Brussel.  Bestek (PDF, 413.98 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 
 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: beheer Safeonweb.be voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 817.1 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
25/04/2017 - 10u00
 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp het ontwerp en het beheer van een “Sensibiliseringscampagne Centre For Cybersecurity Belgium” voor rekening van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.  Bestek (PDF, 971.54 KB).  Q&A (PDF, 112.45 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
28/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM).  Bestek (PDF, 428.15 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/03/2017
Opening offertes 
16/05/2017 - 14u30
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met als voorwerp occasionele bewakingsdiensten in de gebouwen die door de FOD Financiën zijn bezet.  Bestek (PDF, 586.06 KB).  Q&A (PDF, 38.43 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
22/03/2017
Opening offertes 
18/05/2017 
 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de vernietiging van tabak en tabaksproducten.  Bestek (PDF, 716.55 KB).  Q&A (PDF, 196.03 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/03/2017
Opening offertes 
09/05/2017 - 10u30
 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor het AMCA-gebouw, gelegen Italiëlei 4 te 2000 Antwerpen.  Bestek (PDF, 1.66 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/03/2017
Opening offertes 
11/05/2017 - 10u30
Plaatsbezoek
10/04/2017 - 10u30 - 11u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten  in de gebouwen in de Kunstlaan 30 te 1040 Brussel  (Algemene Administratie van de Thesaurie) en in de Regentschapsstraat  54 te 1000 Brussel.  Bestek (PDF, 958 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
16/03/2017
Opening offertes 
04/05/2017 - 10u30
Plaatsbezoek
31/03/2017 - 11u00

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten  van de FOD Financiën in “NORTH GALAXY”,  KONING ALBERT II LAAN 33 - 1030 BRUSSEL.  Bestek (PDF, 1.65 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/03/2017
Opening offertes 
25/04/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van lokalen en/of ruiten van gebouwen bezet door de FOD FINANCIEN (Logistieke antenne Vlaams-Brabant).  Bestek (PDF, 519.67 KB).  Errata (PDF, 519.88 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
01/03/2017
Opening offertes 
02/03/2017 

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudige onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de levering, in één perceel, van cartografisch papier voor Fedopress.  Bestek (PDF, 3.07 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
23/02/2017
Opening offertes 
07/03/2017 - 10u30

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT..  Bestek (PDF, 1.11 MB).  Q&A (PDF, 30.99 KB).  Errata 2 (PDF, 1.11 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
20/02/2017
Opening offertes 
11/04/2017 

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van de gebouwen van de Antenne Luik van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 604.56 KB).  Erratum (PDF, 606.17 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
15/02/2017
Opening offertes 
04/04/2017 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel  Bestek (PDF, 912.07 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
24/01/2017
Opening offertes 
02/03/2017 

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor bewakingsdiensten in het gebouw van de FOD Financiën in de rue du Joncquois 116 in 7000 Bergen.  Bestek (PDF, 922.96 KB).  Q&A. (DOCX, 12.23 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/01/2017
Opening offertes 
07/03/2017 - 10u30

Stafdienst Logistiek

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN BANDEN EN DIENSTEN BINNEN DE FOD FINANCIËN EN VOOR REKENING VAN DE FOD’S ECONOMIE, JUSTITIE, BINNENLANDSE ZAKEN (BEHALVE SPECIALE VOERTUIGEN) EN MOBILITEIT.  Bestek (PDF, 1.11 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
19/01/2017
Opening offertes 
13/02/2017

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: de uitvoering van een haalbaarheidsstudie om de toekenning van fiscale voordelen te laten afhangen van een voorwaarde inzake minimale verblijfsduur in het Wetboek van de inkomstenbelastingen.  Bestek (PDF, 773 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
0

8/03/2017 - 09u40

Stafdienst Logistiek

Open aanbesteding voor de materiële uitbouw van e-audit bij sommige fiscale diensten.  Bestek (PDF, 4.59 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
23/02/2017 - 10u00

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als voorwerp de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een website voor Finshop voor rekening van de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 992.96 KB).  Q&A (PDF, 118.42 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
13/01/2017
Opening offertes 
02/03/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Openbare aanbesteding voor de levering en huur met periodieke omwisseling van hygiënische containers (voor dames), te plaatsen in verschillende door de diensten van de FOD Financiën betrokken gebouwen inbegrepen de lokalen bezet door Fedorest.  Bestek (PDF, 1.77 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
10/01/2017
Opening offertes 
27/02/2017 - 14u30

Stafdienst Logistiek

Open offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van lokalen en/of ruiten van gebouwen bezet door de FOD FINANCIEN (Logistieke antenne Oost-Vlaanderen).  Bestek (PDF, 620.87 KB).  Errata (PDF, 621 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie 
09/01/2017
Opening offertes 
02/02/2017

Stafdienst Logistiek

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: vastleggen van een kader voor de omzetting van een bedrijfswagen in een mobiliteitsbudget  .  Bestek (PDF, 771.57 KB).