Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

De hulp is nu afgelopen. Het is niet langer mogelijk om uw aangifte te laten invullen: noch telefonisch, noch in onze kantoren (die zijn momenteel gesloten).

Hebt u uw aangifte nog niet ingediend? Dan kunt u dat nog op andere manieren doen:

  • Dien uw aangifte in via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste termijn is 20 juli 2021.  Na die termijn kunt u uw aangifte nog altijd indienen. De aangifte zal wel als laattijdig worden beschouwd.
  • Dien uw papieren aangifte in. De uiterste termijn is 30 juni 2021.  Na die termijn kunt u uw aangifte nog altijd indienen. De aangifte zal wel als laattijdig worden beschouwd.
  • Laat uw aangifte ten laatste op 21 oktober 2021 door een accountant invullen.