Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wijziging van adres, gezinssituatie of rekeningnummer (als niet-inwoner)

U bent niet-inwoner en uw adres wijzigt of er verandert iets aan uw gezinssituatie (burgerlijke staat )? U moet ons dit melden.

Wijziging van adres, gezinssituatie of rekeningnummer (als niet-inwoner)

 • Ik ben niet-inwoner en ik verhuis. Moet ik mijn nieuw adres meedelen?

  Als u in België woont, meld uw adreswijziging aan uw gemeente. We worden er automatisch van op de hoogte gebracht.

  Als u in het buitenland woont, stuur per post een officieel document (van het land waar u woont) dat uw adreswijziging bewijst.

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dat document moet opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

 • Ik ben niet-inwoner en mijn gezinssituatie is veranderd. Moet ik dit melden?

  U moet ons uw nieuwe burgerlijke staat meedelen (in het geval van huwelijk, wettelijke samenwoning, scheiding, echtscheiding, overlijden van de partner).

  Stuur per post een officieel document (van het land waar u woont) dat uw adreswijziging bewijst.

  FOD Financiën - Centrum P Brussel BNI - Beheer
  Gaston Crommenlaan 6 bus 516
  9050 Ledeberg

  Dat document moet opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels. Als dat niet het geval is, laat het dan vertalen door een beëdigd vertaler.

  Hebt (hebben) u (en/of uw partner) een Belgisch ‘rijksregisternummer’ of een Belgisch ‘bisnummer’? Vul dat nummer in op het document. U vindt dat nummer op uw Belgisch identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfsvergunning …) of op uw Belgische inkomstenfiches (in bepaalde gevallen).

 • Mijn rekeningnummer is veranderd. Hoe moet ik dit meedelen?