Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Huurinkomsten

Huurinkomsten - onroerend inkomen

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier (die het niet voor zijn beroep gebruikt). Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  U moet het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106.

  Het belastbaar onroerend inkomen is het geïndexeerde kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2019: 1,8230 / inkomsten 2020: 1,8492), verhoogd met 40%.

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik verhuur aan een particulier die het (gedeeltelijk) voor zijn beroep gebruikt. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  Als uw huurder (natuurlijk persoon) slechts een gedeelte van het verhuurde onroerend goed gebruikt voor zijn beroep, moet een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende mogelijkheden:

  1ste mogelijkheid: er is geen geregistreerde huurovereenkomst of er is een geregistreerde huurovereenkomst, maar die vermeldt slechts een globaal huurbedrag (geen onderscheid tussen het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur).

  In dit geval moet u aangeven:

  • het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen naast code 1109/2109
  • de totale brutohuur en huurvoordelen van 2018 naast code 1110/2110  

  2de mogelijkheid: er is een geregistreerde huurovereenkomst die het beroepsgedeelte en het privégedeelte van de huur en de huurvoordelen apart vermeldt.

  In dit geval moet u aangeven:

  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het woongedeelte naast code 1106/2106
  • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het deel gebruikt voor de beroepsactiviteit naast code 1109/2109
  • de huur en de huurvoordelen van 2018 van het deel dat voor de beroepsactiviteit wordt gebruikt naast code 1110/2110
 • Ik ben een verhuurder die huur kwijtscheldt aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen. Heb ik recht op een belastingvermindering?

  Ja. Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur.

  Meer informatie over hoe u de belastingvermindering kunt verkrijgen.