Tax Shelter – Investeren in een startende onderneming

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd.

Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

De FAQ over deze belastingvermindering werden bijgewerkt op 16.02.2018. Zie hier voor de laatste nieuwigheden betreffende deze materie.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.
 
Deze documenten moeten jaarlijks worden opgesteld door, naar gelang het geval, de startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak.

Voor meer informatie hierover, zie de vragen 7.1 tot 7.4 van de FAQ over deze belastingvermindering. Er werden nieuwe modelattesten opgesteld. (versie in het  Duits (PDF, 328.52 KB))

Opgelet! (KB 18.04.2017 – Belgisch Staatsblad van 27.04.2017)

Het koninklijk besluit voorziet dat een kopie van de voormelde documenten vóór 31 maart aan de administratie moet worden bezorgd door, naargelang het geval, de startende vennootschap, het financieringsvehikel, het openbaar startersfonds of de private startersprivak.

Om deze verplichting na te komen, zijn er twee mogelijkheden:

1. Deze documenten kunnen elektronisch worden verstuurd via de toepassing Belcotax-on-web.

2. Deze documenten kunnen eveneens (op papier of via e-mail) worden verstuurd naar de volgende dienst:

          KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
          Kruidtuinlaan 50, bus 3406
          1000 Brussel
          Tel.: 0257 529 90
          kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be