Betalen

Mijn belastingen of andere schulden bij de FOD Financiën betalen

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  Als u Tax-on-web gebruikt kunt u onmiddellijk een schatting van het bedrag van uw belasting krijgen.

  U kunt die schatting ook anoniem krijgen via Tax-calc.

  Uw aanslagbiljet bevat altijd het bedrag dat u zal moeten betalen of dat u zal terugkrijgen.

 • Hoe kan ik betalen?

  U kunt betalen:

  • via MyMinfin. Bekijk in onze tutorial 'Hoe online betalen via MyMinfin' hoe u dat doet of lees het hieronder: 
   • klik op 'Meld u aan'
   • log in met uw identiteitskaart (eID) of andere digitale sleutel
   • op de onthaalpagina klikt u op 'Mijn schuld betalen' in de rubriek 'Mijn betalingen en teruggaven'
   • Klik op 'Online betalen' en 'Betalen' en volg nadien de online betaalinstructies van uw bank
  • via een overschrijving op het rekeningnummer op uw aanslagbiljet (ook wel 'belastingberekening', 'belastingbiljet' of 'belastingafrekening' genoemd), betaalbericht of aanmaning. 
  • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (alleen in onze infocenters)
  • aan de gerechtsdeurwaarder als we een vervolging ingesteld hebben (opgelet, er zijn bijkomende kosten)

  Opgelet: u kunt voortaan niet meer contant of via cheque betalen. Wij aanvaarden dus ook geen buitenlandse cheques meer. Als u geen toegang hebt tot MyMinfin raden wij u aan om uw betaling uit te voeren via een gratis SEPA overschrijving.   

 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  U moet steeds uw gestructureerde mededeling gebruiken bij de betaling van uw belastingen.

  Deze gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij u een snelle bijwerking van uw situatie verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

  Gemakkelijker betalen? Ga naar MyMinfin (externe link) > Mijn betalingen en terugbetalingen > Online betalingen.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsintresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsintresten betalen. U betaalt geen intresten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4 %.

  Evolutie van de rentevoet:

  van 1.10.1986 tot 31.12.1998 9,6 %
  van 1.01.1999 tot 31.12.2017 7 %
  vanaf 1.1.2018 4 %

  De intrest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2020. U betaalt deze pas op 20 september 2020. Dan moet u nalatigheidsintresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 30 euro

 • Wat kan ik doen als ik mijn schulden niet op tijd kan betalen?

  Hebt u een openstaande schuld bij de FOD Financiën en kunt u door tijdelijke betaalproblemen het gevraagde bedrag niet op tijd betalen? Dan is een gespreid  afbetalingsplan (PDF, 688.31 KB) misschien wel de oplossing.

  Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te krijgen?

  U kunt uw schuld betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum 

  Makkelijk en zonder formaliteiten: als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u een afbetalingsplan krijgen zonder bijkomend onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • De aanvraag moet op tijd gebeuren (ten laatste op de uiterste betaaldatum van uw schuld).
  • U hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.
  • Voor ondernemingen en zelfstandigen is het belangrijk dat u de verplichtingen over de aangifte en betaling van bronbelastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, roerende voorheffing ...) nakomt.

  Opgelet:

  • Als u niet voldoet aan een van die voorwaarden, betekent dat niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. We houden dan wel rekening met uw inkomsten en uitgaven om te bepalen of en voor hoe lang we er een toekennen (zie 'U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum' hieronder).
  • Ook met een afbetalingsplan moet u nalatigheidsinteresten betalen. Hoe sneller u dus begint te betalen, hoe beter het voor u is.

  U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum

  Als u zich in een van de volgende drie gevallen bevindt, staan we niet automatisch een afbetalingsplan toe, maar voeren we eerst een onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • U kunt niet betalen binnen de vier maanden na de uiterste betaaldatum.
  • U hebt ook andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U vraagt het afbetalingsplan aan na de uiterste betaaldatum van de schuld.

  Bij het toekennen van een afbetalingsplan houden we rekening met:

  • uw betalingscapaciteit (die we bepalen op basis van uw werkelijke inkomsten en uitgaven),
  • de termijn waarin u de schuld(en) volgens die betalingscapaciteit kunt betalen (we kunnen hierbij rekening houden met uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld zware medische kosten),
  • het feit dat de maximale looptijd van het plan nooit langer mag zijn dan 12 maanden na het ontstaan van de meest recente schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U kunt uw schuld niet betalen binnen de 12 maanden na het onstaan van de schuld

  Een afbetalingsplan helpt u niet omdat u betalingsproblemen hebt op lange termijn, maar afhankelijk van uw situatie zijn er wel alternatieven voor een afbetalingsplan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de administratieve schuldenregeling, de collectieve schuldenregeling, enzovoort. 

 • Hoe kan ik een afbetalingsplan krijgen?

  U hebt een schuld bij de FOD Financiën en door tijdelijke betalingsproblemen kunt u die niet op tijd betalen, maar u kunt wel betalen binnen de vier maanden of tussen de vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum? Dan kunt u op twee manieren een afbetalingsplan aanvragen.

  Online via MyMinfin

  Het aanvraagformulier voor een afbetalingsplan op MyMinfin invullen is het snelst en makkelijkst. Onder de rubriek 'Mijn huidige schulden en terugbetalingen raadplegen' klikt u op 'Detail' naast de schuld waarvoor u een afbetalingsplan wilt, daarna op het tabblad 'Afbetalingsplan'. 

  Opgelet: als u uw schuld binnen de vier maanden kunt betalen, hoeft u alleen het eerste deel van het aanvraagformulier in te vullen. In dat eerste deel vragen wij u niet om ons uw inkomsten en uitgaven te geven.

  Via een brief aan een van onze infocenters

  Als u uw schuld binnen de vier maanden kunt betalen

  Stuur een brief met uw aanvraag naar een van onze infocenters. Noem in uw brief zeker:

  • uw nationaal nummer,
  • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U vindt al die info terug op het betaalbericht.

  Als u uw schuld binnen de vier tot twaalf maanden kunt betalen

  Stuur het  aanvraagformulier (DOCX, 61.96 KB) naar een van onze infocenters. Noem zeker:

  • uw nationaal nummer,
  • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U vindt al die info terug op het betaalbericht.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinteresten en extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

  Door een afspraak te maken bij een van onze infocenters

  U kunt op twee manieren een afspraak maken: met onze online tool of door ons contactcenter te bellen.

  Via de online afsprakentool

  Ga naar onze online afsprakentool en kies 'Betalingen en teruggaven' > 'Ik moet betalen' > 'Ik heb betalingsmoeilijkheden en had graag een afbetalingsplan'. Klik daarna op 'Afspraak maken'. 

  Via de telefoon

  U kunt ook een afspraak maken door te bellen naar ons contactcenter op het nummer 02 572 57 57.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinteresten en extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:02 576 23 60
  Fax: 0257 980 57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

 • Heb ik schulden bij de FOD Financiën?

  Wilt u weten of u nog openstaande schulden hebt bij de FOD Financiën? Dan kunt u altijd uw persoonlijk dossier raadplegen in MyMinfin:

  • klik op 'Meld u aan'
  • log in met uw identiteitskaart (eID) of andere digitale sleutel
  • klik op 'Mijn schulden en teruggaven raadplegen' in de rubriek 'Mijn betalingen en teruggaven'​

  Zo vindt u een overzicht van al uw schulden en/of teruggaves

 • Wie moet de schulden betalen: ik of mijn ex-partner?

  Bij een gezamenlijke belastingheffing of voor gemeenschappelijke schulden hangt het deel dat u of uw partner moet betalen af van uw situatie:

  U was wettelijk samenwonend of getrouwd met scheiding van goederen

  Bent u wettelijk samenwonend of gehuwd met scheiding van goederen, dan hoeft u alleen uw eigen deel te betalen. Om te weten te komen welk bedrag u zelf moet betalen, kunt u uw aandeel opvragen bij uw team beheer.

  U was getrouwd onder het wettelijk stelsel (zonder huwelijkscontract)

  In principe bent u, zonder een huwelijkscontract, verantwoordelijk voor het volledige bedrag en is de opsplitsing op basis van uw inkomen puur informatief. We maken nog onderscheid tussen vier soorten schulden:

  • Schulden die te maken hebben met de periode van het huwelijk: jullie zijn allebei verantwoordelijk voor de betaling van het volledige bedrag.
  • Schulden die te maken hebben met het jaar van de feitelijke scheiding: jullie zijn allebei verantwoordelijk voor de betaling van het volledige bedrag, zelfs als jullie een akkoord met elkaar hebben.
  • Schulden die te maken hebben met het jaar na het jaar van de feitelijke scheiding: jullie krijgen allebei een eigen aanslagbiljet (ook wel 'belastingberekening', 'belastingbiljet' of 'belastingafrekening' genoemd) en betalen dus allebei jullie eigen aandeel. Als iemand niet betaalt, kunnen we nog wel eisen dat de andere die schuld betaalt.
  • Schulden die te maken hebben met de jaren vanaf het tweede jaar na de feitelijke scheiding tot en met de echtscheiding: iedereen betaalt het eigen deel. Als iemand niet betaalt, kunnen we niet meer eisen dat de andere die schuld betaalt.
 • Wat moet ik doen als ik erf van iemand die nog belastingen moest betalen?

  Of u verplicht bent de belastingen en schulden van de overledene te betalen hangt af van uw situatie en de keuzes die u maakt. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:

  U bent erfgenaam

  U erft:

  • het actief van de overledene,
  • het passief van de overledene.

  U bent dus in principe verplicht om de schulden van de overledene te betalen. Dat geldt ook voor belastingen zoals de personenbelasting, de onroerende voorheffing, enzovoort. Er zijn echter verschillen afhankelijk van wat u doet met de erfenis:

  Als u de nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaardt

  U moet alle schulden van de overledene betalen. Opgelet: u moet de belastingen enkel betalen in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. Bijvoorbeeld: als er twee erfgenamen zijn, betaalt iedere erfgenaam de helft van de belastingen van de overledene. In dit geval hoeft u geen enkele formaliteit te vervullen.

  Als u de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving

  U moet de belastingen van de overledene alleen betalen in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. In dit geval moet u:

  • een verklaring van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving afleggen bij een notaris en die verklaring moet binnen de 15 dagen na uw bezoek aan de notaris gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad,
  • een boedelbeschrijving opmaken van de nalatenschappen (normaal gezien maakt de notaris die op).

  Als u de nalatenschap verwerpt

  U hoeft de belastingen van de overledene niet te betalen. Wat moet er gebeuren? Om een nalatenschap te verwerpen moet u een verklaring indienen bij een notaris. Die verklaring wordt opgenomen in een authentieke akte. De verwerping wordt daarna gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad binnen 15 dagen na de authentieke akte waarin ze is opgenomen.

  U was getrouwd of wettelijk samenwonend met de overledene

  Nagenoeg dezelfde regels als die voor erfgenamen (zie hierboven) gelden voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  Opgelet: in dit geval kunnen we eisen dat u de belastingen van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner betaalt, zelfs als u de nalatenschap verwerpt.

  Het bedrag dat u moet betalen bent u verschuldigd als echtgenoot/wettelijk samenwonende partner en niet als erfgenaam en hangt af van:

  • uw huwelijkscontract (gesloten voor of tijdens het huwelijk),
  • uw samenlevingscontract (gesloten voor of tijdens het wettelijke samenwonen),
  • of u al dan niet (feitelijk) gescheiden bent of dat de wettelijke samenwoning beëindigd werd,
  • de aard van de belasting.

  Als u wilt weten welk bedrag u moet betalen, kunt u contact opnemen met een van onze infocenters

  U bent een legataris

  U bent een legataris al u (een deel van) de nalatenschap krijgt via testament. U moet de belastingen van de overledene voor een deel of volledig betalen en dat op basis van uw concrete situatie (bijvoorbeeld als algemeen legataris, als legataris ten algemene titel of ten bijzondere titel). Uw notaris kan u hierover meer uitleg geven.

  Bekijk ook de nieuwe regels over de deblokkering van rekeningen

 • Mag de Douane mijn voertuig in beslag nemen als ik mijn schulden niet betaal?

  Tijdens een controle op de openbare weg kunnen de mobiele brigades van de Douane en Accijnzen uw voertuig in beslag nemen als u bepaalde openstaande schulden hebt, die u niet onmiddellijk kunt betalen.

  Om welke schulden kan de Douane uw voertuig in beslag nemen?

  • douane- en accijnsschulden
  • penale boetes
  • geldsommen die werden opgelegd door de politie over het wegverkeer

  Hoe krijgt u uw voertuig terug als u niet onmiddellijk kunt betalen?

  U moet uw schuld binnen de 10 werkdagen betalen. Uw voertuig mag pas vrijgegeven worden na de volledige betaling van alle schulden die onbetaald waren op de datum van het beslag, verhoogd met de kosten van beslag (inclusief de kosten van wegtakeling en stalling van het voertuig). 

  Opgelet: als u het totaal van de verschuldigde sommen en de kosten niet betaalt binnen de 10 werkdagen na de datum van ontvangst van het bericht van inbeslagneming, zullen we het voertuig verkopen