Meer informatie

Meer informatie

Gratis infonummer voor al uw vragen over de DAVO: 0800/123 02

E-mail: davo.centraal@minfin.fed.be

Gratis brochure

  • te downloaden hier
  • te bestellen:

1. via e-mail: info.pub@minfin.fed.be (link stuurt een e-mail)

Wilt u één of meerdere exemplaren van deze publicatie via de post ontvangen? Geef ons dan een seintje via info.pub@minfin.fed.be (link stuurt een e-mail) en vermeld het aantal gewenste exemplaren (maximum 10*) samen met uw volledige adres.
Wij sturen uw bestelling zo snel mogelijk op.

2. op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Financiën

Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie

North Galaxy B24

Koning Albert II-laan 33 – bus 70

1030 Brussel