Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Deel van de eigen woning voor zelfstandige beroepswerkzaamheid

Deel van de eigen woning voor zelfstandige beroepswerkzaamheid

Ik gebruik een deel van de door mij betrokken woning voor mijn zelfstandige beroepswerkzaamheid. De uitgaven van mijn hypothecaire lening hebben gedeeltelijk betrekking op dat beroepsmatig gebruikte deel. Dit beroepsmatig gebruikte deel is niet mijn 'eigen woning'.

De interesten en kapitaalaflossingen dienen als volgt te worden verdeeld:

  • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het deel van de woning dat u zelf betrekt kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel
     
  • de interesten en kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruikte deel kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel.
Zo kunnen de kapitaalaflossingen die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruikte deel, binnen de wettelijke grenzen, in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.​

De interesten die u hebt gedragen voor het verkrijgen of behouden van uw beroepsinkomen zijn aftrekbaar als beroepskost.

Voor vóór 01.01.2014 gesloten hypothecaire leningen kan u voor dat deel de toepassing vragen van de federale woonbonus.

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 niet meer uw ‘eigen woning’ was, en u nog niet voor de aanslagjaren 2016 en 2017 al de federale woonbonus heeft gevraagd voor uw betalingen voor die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale woonbonus. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal u dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.

Voor de kapitaalaflossingen van de (in principe) vóór 01.01.2005 gesloten hypothecaire leningen kan u voor dat deel de toepassing vragen van het federale bouwsparen. In dat geval moet uiteraard aan alle voor dat fiscale voordeel geldende voorwaarden voldaan zijn.

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 niet meer uw ‘eigen woning’ was, en u nog niet voor de aanslagjaren 2016 en 2017 al het federale bouwsparen heeft gevraagd voor uw betalingen van die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op het federale bouwsparen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal u dan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.