Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens het volledige jaar

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!

Mijn woning was het volledige jaar mijn ‘eigen woning’

 • Moet ik het onroerend inkomen van mijn 'eigen woning' in mijn aangifte vermelden?

  Het onroerend inkomen van uw ‘eigen woning’ is steeds vrijgesteld. U moet het dan ook niet meer vermelden in het vak van de onroerende inkomsten (vak III van uw aangifte).

  Opgelet!
  Vraagt u (of uw echtgenoot) een gewestelijke belastingvermindering voor interesten die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Geïntegreerde woonbonus, de Waalse ‘chèque habitat’ of de gewestelijke woonbonus, maar wel betrekking hebben op die ‘eigen woning’?
   
  Dit gaat over de interesten die u dient te vermelden, naar gelang het geval:

  • in vak IX, rubriek I, 3, b) en/of c) (Vlaams en Waals Gewest)
  • in vak IX, rubriek I, 2, b) en/of c) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte.
   
  In dat geval moet u het vrijgestelde onroerend inkomen van uw 'eigen woning' toch vermelden in vak IX, rubriek I, 3, a) (Vlaams en Waals Gewest) of vak IX, rubriek I, 2, a) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van de aangifte.  

  Het onroerend inkomen van uw 'eigen woning' blijft vrijgesteld, maar kan in aanmerking worden genomen voor de berekening van een gewestelijke belastingvermindering.

  Voorbeelden

  Jan en Ann zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel. Zij bewoonden gedurende het hele jaar 2019 hun eigen, in België (Vlaams Gewest) gelegen woning (kadastraal inkomen = 1.000 euro). Zij zijn beiden eigenaar van de woning (Jan voor 60% en Ann voor 40 %).
  • Zij losten in 2019 geen lening voor de ‘eigen woning’ af.
   Het (vrijgestelde) onroerend inkomen van de” eigen woning” moet niet worden vermeld in de aangifte.
  • Zij losten in 2019 een hypothecaire lening af. Zij vermelden de interesten en kapitaalaflossingen in de rubriek van de gewestelijke woonbonus. Zij betaalden geen andere interesten voor hun  ‘eigen woning’.
   Het (vrijgestelde) onroerend inkomen van de ‘eigen woning’ moet niet worden vermeld in de aangifte.
  • Zij gingen in 2004 een niet-hypothecaire lening aan, voor het verwerven van hun woning (de interesten worden vermeld in vak IX, rubriek I, 3, c), 1), b  - code 3146).
   Zij zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en moeten hun vrijgesteld onroerend inkomen over hen beiden verdelen op basis van het huwelijksvermogensrecht.
   Zij vullen het vrijgestelde inkomen van de ‘eigen woning’ als volgt in:
   ​vak IX, rubriek I, 3, a), 1), eerste streepje:
   • - Code 3100: 500 euro
   • - Code 4100: 500 euro
  • Zij gingen in 2010 een hypothecaire lening aan voor het verwerven van hun “eigen woning”. Op 31 december 2010 waren zij nog eigenaar van een tweede woning. De interesten van deze lening komen in aanmerking voor de gewestelijke belastingvermindering gewone interesten (de interesten worden vermeld in vak IX, rubriek I, 3, c), 2), b - code 3152).
   Zij zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en moeten hun vrijgesteld onroerend inkomen over hen beiden verdelen op basis van het huwelijksvermogensrecht.
   Zij vullen het vrijgestelde inkomen van de ‘eigen woning’ als volgt in:
   ​vak IX, rubriek I, 3, a), 1), eerste streepje:
   • - Code 3100: 500 euro
   • - Code 4100: 500 euro
 • Ik heb voor deze 'eigen woning' één hypothecaire lening en een individuele levensverzekering gesloten, die uitsluitend dient voor het waarborgen of wedersamenstellen van die lening. Waar moet ik deze uitgaven in mijn aangifte vermelden?

  Opgelet: deze FAQ is niet van toepassing op een hypothecaire lening die betrekking heeft op een vervreemde woning (de zogenaamde pandwissel, hypotheekoverdracht of hypotheekruil). De uitgaven van een dergelijke hypothecaire lening worden in een afzonderlijke FAQ behandeld.

  De hypothecaire lening is vóór 1.1.2005 afgesloten

  De hypothecaire lening is afgesloten tussen 1.1.2005 en 31.12.2014

  De hypothecaire lening is afgesloten in 2015

  Ik herfinancierde in 2016 mijn hypothecaire lening voor mijn ‘eigen woning’

  Ik heb in 2015 een heropneming gedaan, voor het verbouwen van mijn ‘eigen woning’

 • Ik heb voor deze woning verschillende leningen : een 'oudere, vóór 1.1.2005 gesloten lening' en een vanaf 1.1.2005 doch uiterlijk op 31.12.2015 gesloten lening.
 • Ik heb in 2019 verschillende leningen die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus, doch allen uiterlijk op 31.12.2015 gesloten.

  Op 1.1.2020 was uw fiscale woonplaats gevestigd: