Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Administratieve eenheden

Administratieve eenheden zijn een element van de patrimoniale documentatie. Administratieve grenzen worden wettelijk vastgesteld door een bestuurseenheid of tussen twee bestuurseenheden. In België liggen de wettelijk bepaalde administratieve grenzen vast en kunnen zij alleen worden gewijzigd door een wet, een verordening of een decreet. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën is door de federale overheid aangeduid als de authentieke bron van de Belgische administratieve grenzen en maakt ze daarom beschikbaar in open data. De gewesten zullen  in de volgende maanden hetzelfde doen voor de gewestelijke administratieve eenheden.

De dataset beschikbaar in open data komt overeen met de dataset van administratieve eenheden uit de kadastrale CadGIS-referentiedatabank. Er zijn 2 versies van deze datasets beschikbaar: de dataset van de fiscale toestand op 1 januari en de dataset van de huidige toestand. Beide datasets zijn gedocumenteerd en downloadbaar via: