Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Statistische datasets

De statistische datasets van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn statistieken die de in België gelegen onroerende goederen beschrijven. De datasets zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd: elke dataset bestaat uit een reeks gecomprimeerde (zip) CSV-bestanden die overeenstemmen met de variabelen van de datasets berekend op het niveau van het land, de gewesten, de provincies, de arrondissementen, de gemeenten en eventueel op het niveau van de kadastrale afdelingen en statistische sectoren.

De statistische datasets omvatten meer bepaald:

  • het aantal titularissen van zakelijke rechten (zoals volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht,…) volgens leeftijd en geslacht of volgens economische activiteit
  • de karakteristieken van de bebouwde percelen (zoals het aantal onroerende goederen met een badkamer, het aantal onroerende goederen met centrale verwarming, …)
  • het aantal onroerende transacties per type goed, …

We zullen de catalogus van statistische datasets in de loop van de volgende maanden verder uitbreiden.

Alle statistische gegevens zijn gedocumenteerd en beschikbaar via:

  • de pagina ‘Statistische datasets downloaden’
  • geo.be