Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Tweede verblijf

Tweede verblijf

 • Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

  U moet het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106.

  Het belastbaar onroerend inkomen is het geïndexeerde kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2019: 1,8230 / inkomsten 2020: 1,8492), verhoogd met 40%.

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning. Ik gebruik de woning als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

  Wat moet ik aangeven?

  Wordt het onroerend goed verhuurd?

  • Zo ja, geef in uw aangifte de bruto huurprijs van dit goed aan na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit inkomen.
  • Zo niet, geef in uw aangifte de bruto huurwaarde (*) aan van dit onroerend goed na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit onroerend goed.

  (*) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, had kunnen krijgen.

  Waar moet ik het onroerend inkomen aangeven?

  Is het onroerend goed gelegen in een land dat met België een overeenkomst heeft gesloten om de dubbele belasting te vermijden?

  • Zo ja, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan
   • naast de code 1130/2130 voor een gebouw;
   • naast de code 1131/2131 voor een grond.
  • Zo niet, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan
   • naast de code 1123/2123 voor een gebouw;
   • naast de code 1124/2124 voor een grond.

  Lijst met landen waarmee België een voorafgaand akkoord betreffende dubbele belastingheffing heeft afgesloten