Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tweede verblijf

Tweede verblijf in België

Ik ben eigenaar van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

U moet het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2106.

Uw belastbaar onroerend inkomen is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2020: 1,8492 / inkomsten 2021: 1,8630) x 1,4.

Tweede verblijf in het buitenland (tot en met aanslagjaar 2021)

Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning die ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Bedrag in uw belastingaangifte (tot en met aanslagjaar 2021)

U verhuurt het onroerend goed?

Geef in uw aangifte de bruto huurprijs van dat onroerend goed aan, na aftrek van de buitenlandse belastingen op dat inkomen.

U verhuurt het onroerend goed niet?

Geef in uw aangifte de bruto huurwaarde (*) van dat onroerend goed aan, na aftrek van de buitenlandse belastingen op dat onroerend goed.

(*) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, had kunnen krijgen.

Code in uw belastingaangifte (tot en met aanslagjaar 2021)

Is het onroerend goed gelegen in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden?

 • Zo ja, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan:
  • naast de code 1130/2130 voor een gebouw
  • naast de code 1131/2131 voor een grond
 • Zo nee, geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan:
  • naast de code 1123/2123 voor een gebouw
  • naast de code 1124/2124 voor een grond

Lijst van landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden

Tweede verblijf in het buitenland (vanaf aanslagjaar 2022)

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning die ik gebruik als tweede verblijf. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven? Hoeveel bedraagt mijn belastbaar onroerend inkomen?

  Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen:

  • Geef in uw aangifte het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen aan naast code 1106.
  • Uw belastbaar onroerend inkomen is gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen (indexatiecoëfficiënt voor inkomsten 2021: 1,8630) x 1,4.

  Meer informatie over het kadastraal inkomen van buitenlandse onroerende goederen

  Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen

 • Ik ben eigenaar van een in het buitenland gelegen woning die ik gebruik als tweede verblijf. Mag ik het kadastraal inkomen verminderen met buitenlandse belastingen?

  Neen.

  Vanaf aanslagjaar 2022 mag u de buitenlandse belastingen op onroerende goederen niet meer in mindering brengen.

 • Is er een verschil in belasting als mijn buitenlandse woning al dan niet gelegen is in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden?

  De woning is gelegen in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden

  Het onroerend inkomen wordt vrijgesteld in België.

  De woning is gelegen in een land waarmee België geen overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden

  U kunt een belastingvermindering van 50 % voor inkomsten van buitenlandse oorsprong genieten.

  Lijst van landen waarmee België een overeenkomst heeft gesloten om dubbele belasting te vermijden