Definitie

Wat is de onroerende voorheffing?

Wat is de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen (woningen, appartementen, gronden, ...), die u jaarlijks moet betalen.

Deze belasting is gelijk aan een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen (K.I.). Dat percentage verschilt naargelang de ligging van het onroerend goed.