Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscaal Memento online beschikbaar

Datum:

De FOD Financiën deelt mee dat zijn Fiscaal Memento sinds deze week, zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels, elektronisch beschikbaar is op www.docufin.fgov.be en als pdf-bestand kan worden gedownload.

De Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën biedt met het Fiscaal Memento een bijgewerkt overzicht van de fiscaliteit in België. Omdat de besproken materie bijzonder complex is, kunnen uiteraard niet alle bijzondere regelingen er in worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen komen aan bod.

Het eerste deel van het Fiscaal Memento handelt over de directe belastingen: personenbelasting (PB), vennootschapsbelasting (Ven.B) en rechtspersonenbelasting (RPB).
De belasting van niet-inwoners (BNI) wordt in dit memento niet behandeld; het gaat hier om een zeer specifiek domein waarop men enkel een juist zicht kan hebben door de internationale overeenkomsten van toepassing op elke bilaterale situatie te behandelen. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, coördinatiecentra, beveks …) worden ook behandeld in dit eerste deel. In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, milieutaksen …

In dit memento worden enkel de belastingen beschreven die onder de verantwoordelijkheid van de FOD Financiën vallen of vielen. Voor een aantal van die belastingen zijn nu de gewesten verantwoordelijk. De informatie over laatstgenoemde belastingen wordt bijgevolg enkel ter informatie verstrekt.

In het Fiscaal Memento worden geen procedures (aangifte, controle en betwistingen) besproken.
De beschreven wetgeving is die welke van toepassing is (tenzij anders vermeld): 

  • voor de directe belastingen, met uitzondering van de voorheffingen (1ste deel, hoofdstukken 1 tot 4): op de inkomsten van 2010 (aanslagjaar 2011)
  • voor de indirecte belastingen (2de deel) en voor de voorheffingen (1ste deel, hoofdstukken 5 tot 7): op 1 januari 2011

De administratieve circulaires waarnaar dit memento verwijst, kunnen worden geraadpleegd op de site van Financiën www.minfin.fgov.be, door in de onthaalpagina, rechterkolom onderaan ‘Fiscale databank’ aan te klikken en dan achtereenvolgens, ‘Fiscaliteit’, ‘Inkomstenbelastingen’, ‘Administratieve richtlijnen en commentaren’ en ‘Circulaires’.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Francis Adyns
Gsm: 0473/91 09 68
Telefoon: 0257/622 44
E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be

 pdf-versie (PDF, 27.87 KB)